Hur du vet att arbetsplatsen är rätt för dig

De flesta av oss byter förr eller senare arbetsplats. När det är dags att flytta på sig hamnar fokus lätt kring att arbetsgivaren ska bestämma om du är rätt person för tjänsten eller inte. Men ”it takes two to tango”, eller hur? Glöm inte att det är minst lika viktigt att du undersöker om arbetsplatsen är rätt för dig! Ta del av några viktiga punkter för att veta om det är en arbetsplats för dig, eller om du artigt ska tacka nej och leta vidare.

Bra kollegor är avgörande för att trivas

En bra arbetsgivare vet att bra medarbetare är en av de absolut viktigaste resurserna för organisationen. Därmed inser också en sådan hur viktigt det är att de nya medarbetarna trivs i arbetsgruppen. Det är alltså ett mycket bra tecken om du redan vid intervjutillfället får möjlighet att träffa en eller flera av dina eventuellt nya kollegor. Genom att prata med dem kan du få en tydligare bild av arbetsplatsen och stämningen.

Chefen – den som sätter tonläget på arbetsplatsen

I Sverige har vi ofta en avslappnad relation mellan chefer och medarbetare. Men med det sagt kan det vara chefen som är den som påverkar arbetsklimatet mest. Det är därmed klokt att försöka ta reda på din eventuellt nya chefs ledarstil. Tänk alltså på att inte bara fokusera på dig själv, utan även ta dig tiden att bedöma den som intervjuar dig. Förmodligen möter du din blivande chef redan i intervjustadiet, vilket ger en ypperlig möjlighet för att ställa de frågor du är nyfiken på. Är det här en person som kommer inspirera och motivera dig? Verkar hen fördela ansvar eller vilja detaljstyra? Osv.

Intressanta arbetsuppgifter ger en roligare jobbvardag

Det säger sig själv att intressanta arbetsuppgifter gör medarbetare mer motiverade och engagerade. Ofta kan du ta reda på information genom att läsa på om vad titeln innebär och om organisationen. En tydlig arbetsgivare kommer att ge dig god insikt om arbetet under intervjun. Men förbered även frågor som är relevanta för att du ska veta om jobbet är rätt för dig. Det kan t.ex. vara ”hur ser en typisk arbetsdag ut?”, ”vilka fortbildnings-/ avanceringsmöjligheter finns det internt?” eller ”hur mycket arbetar man självständigt och tillsammans med andra (i t.ex. projekt)?”

Värderingar visar värdegrunden

Om det är viktigt för dig att arbeta på en organisation vars värderingar stämmer överens med dina egna är detta en relevant punkt att ta reda på innan du tackar ja till en tjänst. På vilket sätt speglas värderingarna i jobbvardagen och i organisationens kommande utvecklingsplaner? Be arbetsgivaren vara konkret i sina svar. Tydliga svar är ett tecken på en trygg grund och en väl genomarbetad företagsidentitet.

Flexibla eller fasta arbetstider

Att ha en bra balans mellan jobb och fritid är något som allt fler arbetsgivare inser är viktigt att erbjuda för att attrahera duktiga medarbetare. Det är därmed inte fel att fråga om hur arbetstiderna ser ut, om det finns arbetstidsförkortning eller möjlighet till flexibla arbetstider om det är viktigt för dig. En arbetsgivare som inte har något att dölja svarar rakt och ärligt vad som gäller hos dem.

Hur vill du spendera dina jobbtimmar?

Föreställ dig hur din jobbvardag skulle se ut om du tackade ja till jobbet. Känner du dig välkomnad? Är det en livlig eller tyst arbetsplats? Verkar arbetsuppgifterna givande? Kommer ni ha roligt tillsammans? Värdera helhetsintrycket och fråga dig själv om det stämmer överens med vad du letar efter hos en arbetsgivare. Ingen arbetsplats är helt felfri, men genom att våga utvärdera arbetsplatsen och inte bara vara smickrad över att de vill ha dig ökar du chanserna för att hitta ditt drömjobb!

Relaterade artiklar