Överlevnadsguiden för dig som är ny på jobbet

Är det snart dags för första dagen på ditt nya jobb? Som nyanställd är det inte bara nya arbetsuppgifter och rutiner det är dags att sätta dig in i. Genom att även ha koll på de uttalade och outtalade sociala koderna kommer du smidigare in i gemenskapen – och får förhoppningsvis en (ännu) trevligare uppstart!

Den sociala biten börjar redan vid intervjun

Många som söker ett nytt jobb har störst fokus på själva tjänsten de söker och ställer endast frågor kring den. Men en arbetsplats är så mycket mer! Du kommer spendera en stor del av din vakna tid där. Därför är det klokt att redan vid intervjun ta reda på hur arbetsplatsen fungerar även utifrån ett socialt perspektiv för att veta hur du kommer trivas.

Om arbetsintervjun sker på plats kan du redan vid intervjun få mycket information. Du ser hur folk klär sig, känner av stämningen och om folk är formella eller informella när de hälsar på dig och varandra vid kaffemaskinen.

I de fall rekryteringen är digital blir det knepigare. Men ställ gärna frågor om hur arbetsplatsen fungerar, hur stämningen är och hur man kommunicerar över avdelningsgränserna eller andra delar du tycker är viktiga på en arbetsplats. På så sätt kan du få en inblick i hur organisationen uppfattar sig själv och vad de tycker är viktigt socialt.

Undvik missförstånd genom att våga fråga

När du börjar på en ny arbetsplats är din sociala roll lika viktig som din professionella. Det gäller att förstå det sammanhang du är en del av och kunna anpassa dig utifrån de förutsättningarna.

Sociala koder är ofta outtalade regler hur vi beter oss mot varandra men kan även beröra vardagliga händelser. Du kan undvika många onödiga missförstånd genom att fråga din chef eller kollegor om olika outtalade regler. Hur ser klädkoden ut? Brukar arbetsgruppen äta ute oftast, eller är det matlåda som gäller? Är det fasta arbetsplatser eller flexkontor? Det kan även gälla hur medarbetarna borde uppleva instruktioner eller regelverk. Hur ska man till exempel förhålla sig till övertid? Den här typen av koder är ofta väldigt självklara internt på en arbetsplats. Det är därmed lätt hänt att glömma att informera om dem.

Ligg lågt och pejla av läget

När du börjar din anställning är det klokt att inte basunera ut olika förslag eller komma med vad som kanske kan uppfattas som burdusa skämt. Ligg lågt och ta tid på dig att komma in på arbetsplatsen. Lyssna in hur jargongen är och vilken typ av humor dina kollegor har. Det som uppfattas som ”skoj” på en arbetsplats kan faktiskt uppfattas negativt på en annan. Observera i bakgrunden innan du börjar försöka göra större avtryck. Du ska såklart inte trycka undan din personlighet, men försök att känna av stämningen.

”Vi” – ordet som gör dig till en del av organisationen

Som nyanställd förväntar sig ingen att du ska veta allt direkt. Det är naturligt och uppskattat att du är nyfiken och undrar över olika saker. När du gör det finns det ett litet men viktigt ord, nämligen ordet ”vi”. Vi:et signalerar samhörighet.

Om du är uppmärksam kommer du sannolikt lägga märke till att de som har arbetat längre än dig automatiskt säger något i stil med ”vi brukar göra så här”. Genom att själv använda ordet ”vi” i stället för ”ni” när du undrar något visar du att du också hör hemma i gemenskapen. Så våga fråga ”Varför gör vi så här?”.

Kom ihåg - det är mänskligt att göra misstag i början när man är ny på jobbet. Förmodligen har dina kollegor också gjort det och kommer vara förstående. Det viktigaste är att du lär dig på vägen och visar att du vill utvecklas!

Relaterade artiklar