5 tips på hur du uppdaterar dina referenser

I samband med att du börjar söka nytt jobb är det dags att uppdatera dina referenser. Kanske har det har gått en längre period sedan du bytte jobb senast, kanske vill du inte fråga någon på din nuvarande arbetsplats, eller så känner du att du inte har tillräckligt många kontakter att fråga. Så hur ska du lösa situationen? Ta del av fem kreativa tips på hur du kan uppdatera dina referenser – och glänsa ännu starkare i rekryteringsprocessen!

1. Referensen måste inte vara en kollega eller chef

Om du inte vill fråga någon på nuvarande arbetsplats kan du fråga konsulter, rådgivare, eller kunder utanför organisationen som vet hur du presterar om de skulle kunna tänka sig vara referens.

2. Tänk bakåt för att komma framåt

Söker du ett jobb som du inte har tidigare erfarenhet av? Tänk tillbaka på när du tidigare i karriären t.ex. fick ett nytt ansvarsområde eller rodde iland ett komplicerat projekt. Vilka arbetade du tillsammans med då? Fråga någon av dem som du hade ett gott samarbete med och har förtroende för.

3. Undersök gemensamma nämnare

Du kan även se till gemensamma nämnare. Kanske har din förhoppningsvis blivande chef arbetat på samma företag som någon i ditt personliga nätverk? Kolla t.ex. gemensamma kontakter på LinkedIn för ledtrådar.

4. Olika referenser ger flera perspektiv

Söker du en chefstjänst är det bra att inte bara välja de som varit dina närmaste kollegor eller chefer, utan även lämnar en referensperson som rapporterat till dig. Om du däremot inte söker en chefstjänst eller inte tidigare haft en ledarroll kan du be en person som du tidigare samarbetat mycket med att vara referens. Det positiva med att ha olika sorters referenspersoner är att de kan ge olika perspektiv på vem du är professionellt.

5. Anpassa referenspersonerna utifrån tjänsten du söker

Du måste inte ange samma referenspersoner till varje tjänst du söker. Tvärtom kan det vara klokt att anpassa referenserna utifrån tjänsten. För vissa tjänster kan det passa bättre med en person som du tidigare har rapporterat till och för andra kan det passa bättre med en person som vet hur du fungerar i specifika situationer, och i vissa fall är det bra med en extern kontakt som kan gå i god för t.ex. kvalitén på din leverans.

Extratips!

När du ber en person om att vara referens kan du passa på att samtidigt fråga om vad han eller hon faktiskt kommer att säga om personen blir uppringd. Det kan ge dig en djupare insikt om du hur du uppfattas i professionella sammanhang. Referensen kanske berättar saker du själv inte har tänkt på som du då kan förekomma tidigt i processen eller använda som ett positivt exempel i ditt cv eller under intervjun.

Relaterade artiklar