Hur du fixar referenserna som ger rekryteraren rätt bild av dig

För att skapa en helhetsbild av din professionella profil är det vanligt att den som rekryterar vill komplettera intrycket från ditt cv och från intervjun med dina referenser. Underskatta därmed inte vikten av dem – de kan vara avgörande för om du landar drömjobbet eller inte! I den här artikeln guidar vi dig vad du ska tänka på för att ha referenser som ger en så äkta och positiv bild av dig som möjligt.

Det går bra att skriva ”referenser lämnas på begäran”

Det vanligaste scenariot i en rekryteringsprocess är att du blir tillfrågad om dina referenser i slutfasen av en rekryteringsprocess. De personer du väljer att ange som referenser ska kunna bekräfta hur du är som person i relevanta arbetsrelaterade situationer. Det viktigaste är att referenserna kan beskriva dig och hur du presterat.

Förslagsvis kan du skriva ”referenser lämnas på begäran” i ditt cv. På så vis lämnar inte ut några kontaktuppgifter i onödan innan du vet att du är aktuell för tjänsten.

Dubbelkolla kontaktuppgifterna

För att underlätta för den som ska ringa referenspersonerna är det bra att uppge referensernas namn, befattning och relation till dig. Glöm inte att dubbelkolla så att referenspersonernas telefonnummer och mejladress är aktuella.

Förbered referenterna

Det är klokt att redan innan du ska på intervju ha kontaktat två till tre nuvarande eller tidigare chefer, kollegor eller andra kontakter som kan tänka sig vara referensperson. Genom att ha förberett referenserna underlättar du processen. Men framför allt slipper du risken att inte få tag i rätt referensperson i skarpt läge.

Informera dina referenser om vad det är för typ av tjänst som du söker så att även de är förberedda. Berätta även om varför du vill ha jobbet och på vilket sätt du själv tycker att du passar för, och kan bidra till, tjänsten. På så vis kan dina referenser förhoppningsvis styrka detta i samtalet med den som rekryterar.

En person som är helt oförberedd på att vara referens kan ha svårt att svara på mer detaljerade frågor. Har du riktig otur kanske personen inte ens kommer ihåg dig eller vad du gjorde på arbetsplatsen. Var därför noga med att kontakta dina referenser på nytt om det var ett tag sedan ni hördes, även om de tidigare sagt att de kan tänka sig vara din referens.

Se till att ha så aktuella referenser som möjligt

Det är helt förståeligt om du inte önskar ange någon från din nuvarande arbetsplats som referens. Många vill inte att chefen eller kollegorna ska veta att man söker nytt jobb. Men försök ha referenser som är så färska och relevanta för den tjänst du söker som möjligt.

Fråga om frågorna

Referenstagning handlar om att kontrollera att den information som kommit fram tidigare i processen stämmer, samt att få en ännu tydligare bild av vem du är professionellt. Det är därmed inte alls fel att fråga den som ansvarar över rekryteringsprocessen vad hen kommer vilja ställa för frågor till referenserna. Genom att våga fråga om detta underlättar du för den som rekryterar för att få en rättvis bild av dig. Du får dessutom möjlighet att be rätt person vara referens utifrån vilken information den som rekryterar är ute efter.

Sammanfattningsvis, välj dina referenser med omsorg och kom ihåg att vårda dem väl – och tacka dem efteråt!

Relaterade artiklar