Kursens mål

Att ge dig grunderna i hyreslagen för lokaler.

Innehåll i kurs

 • Hur hyreslagen fungerar
 • Hyresavtalet vad det bör innehålla och vad som kan regleras där
 • Hyresgästen/hyresvärdens rättigheter respektive skyldigheter
 • Lokalhyresgästens besittningsskydd
 • Förfarandet i förlängnings- och villkorstvister
 • Förändring av lokalens upplåtelseändamål
 • Hyresrättens övergång
 • Lokalhyresuppsägningens utformning och rättsverkan
 • Förverkande och tvångsåtgärder
 • Hyresgästens konkurs
 • Grupparbeten och praktikfrågor
 • Genomgång blanketter


Se även: Lokalhyresjuridik – fördjupning