Kursens mål

Att ge dig större och bredare kunskap vad gäller hyreslagen med inriktning mot lokaler. Göra dig till en duktigare förhandlare som är insatt i hur hyresnämnden arbetar.

Innehåll i kurs

  • Lokalhyresgästens besittningsskydd
  • Förfarandet i förlängnings- och villkorstvister
  • Förändring av lokalens upplåtelseändamål
  • Hyresrättens övergång
  • Lokalhyresuppsägningens utformning och rättsverkan
  • Hyresgästens konkurs
  • Praktikfall: Marknadshyra för lokal, efter hyresrättens övergång


Se även: Lokalhyresjuridik – grundkurs