Logo

Henrik Szentes delar med sig av sina kunskaper kring projektledning och riskhantering

Henrik Szentes om projektledning och riskhantering


"Projektarbete handlar mycket om att fatta beslut, säger Henrik. Goda beslut i rätt ordning och med rätt underlag. Riskhantering är ett effektivt sätt att tidigt identifiera kritiska beslut och aktiviteter, utarbeta alternativa lösningar och därefter besluta om bästa väg framåt."

Henrik är vår uppskattade föreläsare på utbildningen Diplomerad byggprojektledare och sedan en tid håller han också i en tvådagarskurs om Riskhantering i Samhällsbyggnadsprojekt.

Henrik är företagare och forskare främst inriktad mot projektorganisationer. Efter att ha arbetat i olika ledarroller i drygt 15 år påbörjade Henrik forskarstudier på halvtid och 2016 försvarade han sin doktorsavhandling kring ledarskapsrelaterade paradoxer i byggprojekt. Idag är Henriks huvudsysslan att ge råd till projektledare, styrgrupper och styrelser, leda workshops, samt föreläsa och utbilda.

Nyfiken på att lära dig mer?

Här kan du läsa mer om utbildningen Riskhantering i projekt för byggherrar, entreprenörer och projektörer.

Här hittar du dessutom samtliga kurser för projekt- och projekteringsledning inom Bygg.

Till toppen