Uppgradera din kompetens och håll dig relevant på arbetsmarknaden

Oavsett bransch kommer förmågan till omställning och kompetenshöjning vara avgörande för många företag framöver. Detsamma gäller hur man på individnivå tar eget ansvar för sin fortbildning och kompetensutveckling. I den här artikeln lyfter vi just de här ämnena. Vi tar också upp hur de snabba förändringarna i olika branscher skapar framtida utmaningar inom många yrkesgrupper – och hur man kan tänka kring det för att ligga steget före. 

Det är upp till dig

Vare sig du vill det eller inte kommer dina arbetsuppgifter med största sannolikhet att förändras de kommande åren. I dagens föränderliga samhälle handlar mycket om att fortsätta vara nyfiken och lära sig mer. Om du så har 30 års arbetslivserfarenhet finns det alltid fortfarande saker att utveckla och lära dig mer om. Men det är upp till dig att aktivt välja på vilket sätt du vill vidareutvecklas. 

För arbetsgivare är det värdefullt med medarbetare som är självgående och som på eget initiativ söker upp ny information och tar till sig ny kunskap. Att hålla dig uppdaterad kan därmed vara avgörande för ditt cv och framtida arbetsmöjligheter.   

Snabba förändringar skapar framtida utmaningar

Många svenska företag saknar idag ett system för livslångt lärande trots att de flesta håller med om att kompetensutveckling behövs fortlöpande. Idag räcker det inte med att du en gång avslutade en lång utbildning och därefter fick jobb inom önskat verksamhetsområde.  

Många branscher förändras snabbt och det är långt ifrån säkert att den kunskap som var värdefull igår är lika eftertraktad imorgon. Fundera över vad du tror kommer att krävas av din yrkesroll, ditt bolag eller den bransch du är verksam inom på 3–5 års sikt. Det kommer troligtvis inte se ut som idag. Med största sannolikhet innebär att dina professionella kunskaper och förmågor behöver se annorlunda ut i framtiden. Tänk därför igenom vad du redan idag kan göra för att minska det gapet. Risken är annars stor att någon som varit mer nyfiken än dig kniper drömjobbet som du vill ha. Eller att du blir av med det jobbet du har. 

Aktivitet ger resultat

Ordet fortbildning kan av många upplevas som tungt och kanske till och med tråkigt. Men det behöver det absolut inte vara. Att kompetensutveckla sig kan handla om att blanda längre och kortare formella utbildningar med nyfikenhet. Sluta aldrig undersöka olika delar av din bransch. Det kan innebära att du väljer att se en Netflix-dokumentär som berör ditt yrkesområde. Eller att du några dagar i veckan välja att läsa branschpress istället för kvällspress. Det behöver inte vara mer avancerat än så. Skulle du däremot vilja förkovra dig ytterligare har flera av världens mest prestigefulla universitet gratis online-föreläsningar endast ett klick bort. 

De val som du gör i din vardag gör kunskapsmässigt en stor skillnad över tid, jämfört med en person som väljer annorlunda. Genom att kontinuerligt underhålla dina kunskaper bygger du upp både ditt cv och din kompetens. 

Vilken ny kunskap behöver du?

Oavsett om du tvingas till det eller känner en genuin längtan efter ny kunskap för att utvecklas i din profession framöver behöver du våga ställa dig själv frågan – ”vad är syftet?”. Handlar det t.ex. om att förvalta, förfina eller fylla på med kunskap inom ramen för ditt yrkesområde? Eller vill du utvecklas inom ett helt nytt område? Kan du svara på de frågorna ökar förutsättningarna att du väljer rätt väg och utbildningar utifrån just dina förutsättningar och målsättningar. 

Vad kommer du se på Netflix ikväll?

Sammantaget bör alla arbetsgivare som vill vara fortsatt framgångsrika arbeta aktivt med kompetensutveckling för att locka och behålla attraktiva och engagerade medarbetare. Samtidigt har varje individ ett stort eget ansvar för sin kompetens. För du kan inte räkna med att alla dina kunskaper som idag efterfrågas på arbetsmarknaden också kommer vara efterfrågade imorgon. Så, vad väljer du att streama ikväll? 

Relaterade artiklar