Ständigt lärande och nyfikenhet avgörande för branschens digitalisering

Digitalisering kan vara en viktig nyckel för fastighetsägare att vara fortsatt ekonomiskt robusta. Ledningen behöver förstå vad digitalisering är och kunna formulera enkla ledstjärnor, så att alla medarbetare förstår syftet. Denna ledstjärna bör vara att digitalisering är ett medel för att nå ekonomiska, sociala, ekologiska och kundnöjdhetsmål. Det säger Johan Braw, bl.a. tidigare ordförande för allmännyttans digitaliseringsinitiativ, fd. vd på Sölvesborgshem och numera konsult med eget bolag.

Det börjar redan vid rekryteringsprocessen

En viktig faktor för att bredda digitaliseringskompetensen inom samhällsbyggnadssektorn är ständigt lärande och nyfikenhet. Ledningen behöver vara intresserad av de digitala möjligheter som finns och lyssna på säljare och kollegor som kommer med nyheter och idéer.

– Redan under rekryteringsprocessen är det bra att tänka igenom vilken digital förmåga och intresse som krävs för just den rollen. Målet bör vara att hitta personer med motivation och intresse för digitala frågor som berör deras yrkesroll, säger Johan.

Hitta personer med motivation och intresse för digitala frågor

Fastighetsbranschens bristande digitala mognad kan påverka möjligheterna att attrahera kompetens, menar Johan. Olika yrkesroller kräver olika nivåer av digital kompetens. För de yrken där digital kompetens är relevant kan det vara svårt att locka till sig kompetent personal om branschen inte är mogen digitalt.

Samtidigt är det viktigt att inte ställa krav på konkreta systemkunskaper, då det är färdigheter som kan läras upp och dessutom begränsar urvalet på en marknad där man konkurrerar om bra medarbetare. I stället bör man söka efter personer med en grundläggande förståelse för digital teknik och motivation att lära sig mer.

Johan säger att det kan hjälpa organisationen att attrahera och behålla kompetent personal som är redo att möta de kommande utmaningarna och förändringarna som branschen har framför sig. Han tror inte att det behövs så många nya yrkesroller inom branschen, men däremot behöver alla yrkesroller på något sätt förhålla sig till digitaliseringen.

 

Johan Braw

 

Effektivt resursutnyttjande - en nyckel till ekonomisk lönsamhet och ekologisk hållbarhet

Digitalisering kan också vara avgörande för att nå en långsiktighet både ekonomiskt och utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Ett lönsamt företag har fler möjligheter att arbeta med frågor som berör både ekologiskt och socialt hållbara frågor. Dessa delar kan ofta gå hand i hand, såsom när man använder digital teknik för att minska transporter av papper och nycklar. Företag kan på så sätt både spara pengar och minska miljöpåverkan.

– Ekonomisk lönsamhet och ekologisk hållbarhet har en stor gemensam nämnare och det är effektivt resursutnyttjande. Eller om man så, vill minskat slöseri. En del digitaliseringsvägar möjliggör att man kan man nå flera mål samtidigt och att ekonomi och ekologi kan dra åt samma håll. Jag brukar benämna det som ”den magiska enheten”, berättar Johan.

Det gäller att inte hamna för långt bakom andra branscher som ligger framför samhällsbyggnadssektorn. Johan menar att då fastighetsbranschen generellt inte ligger längst fram i beteendeförändringar kan man som fastighetsbolag göra det ganska enkelt för sig. Genom att titta på vilken beteendeutveckling som har skett i andra branscher kan man skaffa sig en ganska säker bild av vilka vägval man själv ska göra.

För att kunna dra riktig nytta av digitaliseringens fördelar och därmed skapa bättre lönsamhet, hållbarhet och kundnöjdhet är det alltså angeläget att fokusera på lärande och utveckling. Det är också viktigt att skapa en kultur där företagens ledning uppmuntrar till en nyfikenhet och att våga testa nya lösningar. En kultur där man alltid är nyfiken och inspirerad när leverantören presenterar nya funktioner, liksom att ha en äkta nyfikenhet för nya leverantörer.

– Lika viktig som nyfikenhet är insikten om att marknader som inte fungerar leder till stagnation. De enda som kan påverka detta är kunderna, det vill säga fastighetsbolagen, avrundar Johan.


Johans tips för digital framgång inom samhällsbyggnadsbranscherna:

  • Ägna extra tid och energi att intressera dig för digitala saker inom samhällsbyggnad och lägga lite extra tid på att se vad som händer inom ditt ämnesområde.
  • Titta på vad andra branscher gör och fundera på om det skulle kunna appliceras på din bransch. Det kan t.ex. vara att undersöka digitala kommunikationslösningar som kan ersätta personlig kontakt.
  • Var inte rädd för att ifrågasätta vad som är sant bara (försanthållande) och våga utforska nya idéer och metoder. Digitalisering kan vara krävande, men det kan även skapa ännu bättre kvalitet i processerna.
  • Skapa en tydlig ledstjärna. Den enklaste ledstjärnan är lönsamhet och att alltså bara välja digitala åtgärder som ökar lönsamheten. Men man kan också ha hållbarhet och kundnöjdhet som ledstjärnor.

 

Relaterade artiklar