Är du anställningsbar imorgon? Din kompetensutveckling – ditt ansvar!

De senaste månaderna har nog de flesta fått upp ögonen för att förutsättningarna kan förändras snabbt. Oavsett bransch kommer förmågan till omställning och kompetenshöjning vara avgörande för många företag framöver. Detsamma gäller hur man på individnivå tar eget ansvar för sin fortbildning och kompetensutveckling. I den här artikeln lyfter vi just de här ämnena. Vi ger också tips på hur du med begränsade insatser kan särskilja dig kompetensmässigt utifrån ett långsiktigt perspektiv.

Det börjar med dig

Vare sig du vill det eller inte kommer dina arbetsuppgifter med största sannolikhet att förändras de kommande årenÄr du då fortfarande rätt person att utföra dem? Det är helt upp till dig! I dagens föränderliga samhälle handlar mycket om att aldrig sluta utvecklas i sin yrkesroll, utan att fortsätta vara nyfiken och lära sig mer. 

Även om du har 30 års arbetslivserfarenhet finns det fortfarande saker att utveckla och lära sig mer om. För arbetsgivare är det värdefullt med medarbetare som är självgående och som på eget initiativ söker upp ny information och tar till sig ny kunskap. Att hålla dig uppdaterad kan därmed vara avgörande för ditt cv och framtida arbetsmöjligheter.  

I en ny digital era skapas nya yrken

World Economic Forum’s Future of Job Report 2018 framhävs att i den nya digitala eran kommer nya typer av arbeten att dyka upp framöver. De jobben kommer helt eller delvis förskjuta andra yrkesgrupper och deras kompetens. Vi är helt enkelt på väg in i en framtid där det kommer att ställas nya krav, i både nya och traditionella yrken. På vilket sätt vet ingen helt säkert ännu, men vikten av att fortbilda sig gäller helt enkelt oavsett branschtillhörighet eller företagsidentitet. 

Rapporten från World Economic Forum betonar betydelsen av individens eget ansvar när det kommer till livslångt lärande och karriärutveckling. Det blir allt viktigare att själv bygga på och utveckla sina kunskapsområden för att hålla sig à jour och för att även fortsättningsvis vara relevant på arbetsmarknaden. Varje person ansvarar själv för att minska risken att bli ersatt av andra personer vars kunskap är mer efterfrågad.

Underhåll dina kunskaper och förbli relevant för arbetsgivarna

Ordet fortbildning kan av många upplevas som tungt och kanske till och med tråkigt. Men det behöver inte vara det. Att kompetensutveckla sig kan handla om att blanda längre och kortare formella utbildningar med en nyfikenhet. Sluta aldrig undersöka olika delar av din bransch. Det kan innebära att du aktivt väljer att se en Netflix-dokumentär som berör ditt yrkesområde. Eller att du några dagar i veckan välja att läsa branschpress istället för kvällspress. Du kan också söka upp olika event, seminarier eller webbinarium med ämnen som har betydelse för din bransch eller ditt kunskapsområde. Tänk också på att flera av världens mest prestigefulla universitet har gratis online-föreläsningar endast ett klick bort.

Aktivitet ger resultat. De val som du gör i din vardag gör kunskapsmässigt en stor skillnad över tid, jämfört med en person som väljer annorlunda. Genom att kontinuerligt underhålla dina kunskaper bygger du upp både ditt cv och din kompetens.

Ställ dig frågan – vad är syftet med fortbildningen

Funderar du på att anmäla dig till en utbildning? Bra! Kom dock ihåg att ställa dig den viktiga frågan om vad ditt syfte med utbildningen är. Handlar det om att förvalta, förfina eller fylla på med kunskap inom ramen för ditt yrkesområde? Om du kan svara på den frågan ökar du förutsättningarna att välja rätt utbildningar för just dig.  

En undersökning utförd av Företagarna 2019 visar att många företag har svårt att hitta rätt kompetens, vilket är ett tecken på en generell tillväxtproblematik. Samtidigt poängterar Företagarna i rapporten att en strategisk kompetensförsörjning lägger en god grund för företag i ständig utveckling. Enligt rapporten är det också bra att resonera kring om fortbildningen handlar om en insats gällande ett behov av vidareutbildning eller om det är för omställning inom ramen för det livslånga lärandet.  

Vad kommer krävas av din yrkesroll om fem år?

Med anledning av 5G-teknikens framfart planerade Ericsson för några år sedan att säga upp 3 000 anställda samtidigt som de avsåg att anställa 1 000 nya ingenjörer med, för bolaget, ny kompetens. Ett tydligt exempel på omställning av en organisation med påtagligt behov av en intern kompetensuppgradering. Ericsson-exemplet visar på en problematik som många fler företag har gemensamt med dem.  

Många svenska företag saknar idag ett system för livslångt lärande trots att kompetens-utveckling behöver ske fortlöpande. Idag räcker det inte med att du en gång har avslutat en lång utbildning och därefter fick ditt första jobb. Många branscher förändras snabbt och det är långt ifrån säkert att den kunskap eller förmåga som var ovärderlig igår är eftertraktad imorgon. Fundera därför över vad du tror kommer att krävas av din yrkesroll, ditt bolag eller den bransch du är verksam i på 3–5 års sikt. Det kommer troligtvis inte se ut som idag, vilket med största sannolikhet innebär att dina professionella kunskaper och förmågor behöver se annorlunda ut i framtiden. Tänk därför igenom vad du redan idag kan göra för att minska det gapet. Risken är annars stor att någon som varit mer nyfiken än dig kniper drömjobbet som du vill ha. Eller att du blir av med det jobbet du har.

Du kan och ska påverka din framtid

De flesta arbetsgivare förstår vikten av att fortbilda sina medarbetare och har t.ex. regelbundna målsamtal för att fånga upp vad medarbetarna behöver stärka kompetensmässigt. Men det räcker inte. Du måste även ta egna initiativ genom att själv komma med förslag på lämpliga utbildningarlägga tid på att omvärldsbevaka och på att hålla dig allmänt uppdaterad inom de områden du vill arbeta. Aktivitet ger som sagt resultat. 

Sammantaget bör alla arbetsgivare som vill vara fortsatt framgångsrika erbjuda kompetens-höjning för att locka och behålla attraktiva och engagerade medarbetare. Samtidigt har varje individ ett mycket stort eget ansvar för sin kompetens. För det är långt ifrån säkert att det som företagen efterfrågar idag också kommer vara efterfrågat imorgon. Så vad kommer du välja att se på Netflix ikväll?

Relaterade artiklar