Alexander Yü om varför AI är avgörande inom samhällsbyggnad

Alexander Yü

Idag saknar samhällsbyggnadssektorn generellt den kompetens som behövs för att ta tillvara på AI-teknikens möjligheter, menar Alexander Yü, ordförande i Samhällsbyggarna Region Storstockholm. En betydande majoritet av fastigheterna i Sverige är inte uppkopplade och därför saknas mycket data. Det finns därmed mycket att vinna på att utveckla tekniken. Ett sätt att utveckla samhällsbyggnadsbranschen i en positivt riktning rent tekniskt är med hjälp av Artificiell intelligens (AI), menar Alexander.

Ett starkt engagemang för en (ännu) tekniksmartare bransch

Det kanske känns som att det pratats en hel del om AI, så varför har inte branschen kommit längre? Det är en fråga som Alexander Yü funderat över och vill utmana branschen att våga ställa sig själv. För med undantag av några branscher tillämpas AI väldigt sparsamt i praktiken.

När Alexander inte är engagerad i Samhällsbyggarna Region Storstockholm eller andra branschorganisationer arbetar han för Atrium Ljungberg inom affärsutveckling på en avdelning som heter City Life Tech/Nya Affärer. Med lång erfarenhet från olika branscher såsom detaljhandeln i Kina till managementkonsult inom hållbarhetsfrågor och därutöver olika roller och bolag inom fastighetsbranschen, har han ett brett perspektiv vad gäller teknik och digitalisering kopplat till samhällsbyggnad.

En trögrörlig bransch som börjar få upp farten framåt

Att en majoritet av dagens fastigheter inte är uppkopplade resulterar i att data saknas om hur branschen bäst kan effektivisera dem. Alexander menar att AI exempelvis kan hjälpa teknikerna som arbetar i fastigheterna att effektivisera tekniken så att systemen inte motarbetar varandra. En viktig möjlig vinst bland många fler.

Fastighetsbranschen är en av de branscher i Sverige som historiskt sett har varit mer konservativ när det kommer till att ta sig an den digitala utvecklingen. Men nu har branschen börjat anpassa sig utifrån den allt snabbare och mer globaliserade digitaliseringen, menar Alexander.

– Man har börjat inse de fördelar AI kan bidra med vad gäller exempelvis driftnettot eller energieffektiviseringar. AI kan även skapa bättre förutsättningar för en bättre fastighetsutveckling. Därmed har intresset för att implementera AI-tekniken vuxit.

Alexander fortsätter:

– AI kan även vara till hjälp för att, bland mycket annat, beräkna hur folk rör sig på kontor eller prognostisera värme eller kyla. På så vis kan man förstå hyresgästernas behov bättre och på sikt genomföra effektiva åtgärder både utifrån ett klimatsmart och ekonomiskt perspektiv.

Alla måste inte förstå allt om tekniken

För att attrahera kompetens till branschen menar Alexander att det är viktigt med en ledning som förstår vikten av att ha en etablerad digitaliseringsstrategi. Risken är annars att de som driver digitaliseringsfrågorna endast får en supportfunktion.

Däremot måste inte alla anställda förstå digitalisering och AI-tekniken fullt ut. Tanken med AI kopplat till fastighetsaffären är att få smartare och mer anpassningsbara underlag som kan hjälpa de som jobbar till att ta klokare beslut.

– Men det är såklart att det är positivt om de anställda har någorlunda allmänna kunskaper om vad AI kan göra för att hjälpa dem i deras arbetsvardag och hur AI kan påverka affären till det bättre. Övergripande kunskap kan minska det emotionella motståndet mot att implementera ny teknik, fortsätter han.

Smart teknik skapar innovativa framtidslösningar

Vi bad Alexander om en framtidsspaning. Svaret blev att han bland annat tror på ny teknik med smarta parkeringssystem och andra servicefunktioner som underlättar tjänsteutvecklingen från fastighetsägareperspektivet. Han menar att AI-tekniken troligtvis också kommer känna av vilka som är på kontoret ofta och vilka som inte är det.

Utifrån den informationen skulle AI-tekniken kunna lära sig varje individs preferenser genom att läsa av data och individanpassa parkeringssystemen. Men det stannar inte där – i framtiden kanske man till och med individanpassar kontor utifrån värmepreferenser beroende på var och hur man arbetar, vad man föredrar för mat och många andra aspekter.

Det kluriga är att det mänskliga beteendet baseras på trender och känslor, därmed måste AI-tekniken också kunna ha med dessa delar i algoritmerna. Även om AI:n kan dra en slutsats i dagsläget så måste den också kunna anpassa sig till hur individernas preferenser har ändrats om fem veckor, månader eller år.

Relaterade artiklar