Vad får jag med mig från temadagen?

Målet med temadagen är att du ska få ta del av tankar och exempel på hur vi kan få en mer långsiktig hållbar utveckling av våra områden. Du kommer att få träffa praktiker och akademiker som kan berätta hur du kan bidra till säkerhet och upplevd trygghet i just dina områden.​

Lyssna till intressanta föreläsningar om bland annat:

  • Att utveckla stadsdelar och bostadsområden
  • Trygga välunderhållna bostadsområden
  • Trygga boendeförhållande
  • Hur vet vi att vi är rätt väg? Att mäta social hållbarhet är en viktig fråga

 

Programmet och föreläsare uppdateras successivt.