Logo

Teknisk grundkompetens för fastighetsförvaltare

3 kursdagar

Som förvaltare behöver du inte vara byggexpert men du ska ha en grundläggande kunskap om dina fastigheter och dess omgivning. Hur och vad skall vi titta på när vi besiktigar våra hus för kommande underhåll, vilka konsekvenser kan det få om vi inte utför underhåll i rätt tid? Vad ska vi tänka på när vi bygger om eller bygger nytt? Har vi kontroll på vilka nya förutsättningar som kan uppstå för fastigheten och dess omgivning? Vi gör även en repetition av BBR och PBL.

Som fastighetsförvaltare är det viktigt att ha en övergripande förståelse och ett ekonomiskt tänk vid investeringar och underhåll av fastigheterna. Du får lära dig hur fastighetens värme- och ventilationssystem fungerar för att hyresgästerna skall få ett bra inomhusklimat och hur får du detta bäst och billigast?

Under utbildningsdagen om Elsäkerhet får du de kunskaper som krävs för att kunna upprätta ett eget egenkontrollprogram utifrån den nivå på elarbeten ni väljer att göra i er förvaltningsorganisation. Vilka kompetenskrav ställs på personal och företag?

Innehåll i kurs

 • Olika byggnadstekniker för fastighetens isolering
 • Fastighetens hållfasthet vid olika belastningar
 • Inomhusklimat - Värme- och ventilation
 • VS Värme, vatten och sanitet
 • Boverkets Byggregler samt andra myndighetskrav
 • Elsäkerhet
 • Nya elsäkerhetslagen
 • Vad är en underhållsplan och vad använder vi den till?

Kursens mål

Du får övergripande tekniska kunskaper och en förståelse för hur fastighetens åldrande påverkar förvaltningen över tid. Efter denna utbildning känner du dig säkrare i dina beslut och diskussioner med entreprenörer och den drifttekniska personalen.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Så här säger tidigare kursdeltagare

Kristina Stefansdotter
Kristina Stefansdotter Förvaltare, Brinova

”Väldigt bra utbildning med hög kompetens på föreläsare samt bra upplägg.”

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1 Bygg- och fastighetsteknik

Olika byggnadstekniker för fastighetens isolering
- Värme
- Fukt
- Ljud
- Brand

Fastighetens hållfasthet vid olika belastningar
- Husgrunder
- Ledningar 
- väggar
- Pelare däcksystem i hus eller garage
- Fönster/dörrar
- Tak - skydd och belastningar

Dag 2 Inomhusklimat - Värme- och ventilation

Ventilation
- Självdrag
- Olika typer av mekanisk till och frånluft

VS Värme, vatten och sanitet
- Värmedistribution/Värmeförbrukare
- Temperaturer vatten
- Undercentral / Vikten av uppdaterade drift o underhållspärmar
- Injustering av värmesystem
- Inomhusklimat
- Energikontroll och driftsekonomi
- Boverkets Byggregler och andra myndighetskrav

Dag 3 Elsäkerhet och Underhållsplanering

- Nya elsäkerhetslagen (ESL) - Vad gäller
- Kraven på elinstallationsföretagen
- Vilka uppgifter vill ni utföra själv och vad krävs då?
- Anläggningsinnehavarens och arbetsgivarens ansvar
- Arbeten som får utföras utan auktorisation, vilka krav gäller

Vad är en underhållsplan och vad används den till?
- Vad är skillnaden mellan drift och underhåll?
- Genomgång av de olika momenten i framtagandet av en underhållsplan
- Generella livslängder och intervaller på typiska material
- Att jobba kontinuerligt med underhållsplanen

 

 

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Andreas Engberg
Andreas Engberg Sustend

Andreas är fastighetsingenjör och jobbar som regionchef produktion för Göteborgsområdet på Sustend. Förutom att utveckla tjänsteområdet arbetar han dagligen med olika typer av besiktningar och arbetar fram underhållsplaner. Andreas är specialist och håller utbildningar inom besiktningsmetodik och underhållsplanering.

Anders Schack
Anders Schack Schack Elkonsult AB

Anders är elingenjör och auktoriserad elinstallatör och har lång erfarenhet som konsult inom elområdet för olika typer av fastighetsföretag och kommuner m.fl. Han är även en god pedagog med lång erfarenhet av praktiska elutbildningar samt utbildning i elansvar och elsäkerhet.

Finn Hultman
Finn Hultman COWI

Finn är certifierad energispecialist med behörighet K samt certifierad funktionskontrollant OVK med behörighet K, luftinjusteringar, injustering värme & kyla samt energikartläggningar. Han har även erfarenhet inom driftoptimering, installationssamordning, driftsättning samt underhållsbesiktning.

Jens Fredin
Jens Fredin Jens Fredin AB
Jens har en bakgrund som elektriker och auktoriserad elinstallatör. Han har även en ingenjörsexamen och är auktoriserad elbesiktningsman hos Elektriska Nämnden.
Roger Johnsson
Roger Johnsson Enspecta AB

Roger är snickare i grunden och utbildad SBR ingenjör sedan 2016. Till vardags arbetar Roger som besiktningsman på Enspecta samt är utbildare av nya besiktningsmän.​

Willy Ociansson
Willy Ociansson Willys CleanTech AB

Willy hjälper stora fastighetsbolag över hela landet att minska sitt energibehov. Dels genom praktisk felsökning men även genom utbildning av driftpersonal och företagsledning.

3 kursdagar 17 900 kr exkl. moms
 • stockholm BFAB
 • Start 8 maj 2023, 09:30
 • Slut 10 maj 2023, 16:00
 • Boka
 • stockholm BFAB
 • Start 27 nov 2023, 09:30
 • Slut 29 nov 2023, 16:00
 • Boka

Pris och Villkor

Kursavgiften är inklusive dokumentation och i fysiskt klassrum även måltider (lunch och fika) om inget annat angetts.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

En kurs för dig som idag arbetar som fastighetsförvaltare och behöver bygga på din tekniska kompetens inom bygg- och fastighetsteknik, värme och ventilation samt elsäkerhet.

Förkunskaper

Du bör ha erfarenhet från fastighetsbranschen och gärna erfarenhet av förvaltarrollen.

Datum

stockholm, 8 maj 2023 - 10 maj 2023

stockholm, 27 nov 2023 - 29 nov 2023

Pris

17 900 kr exkl. moms

Till toppen