Logo

Solceller - teknik och ekonomi

2 kursdagar

En utbildning inför förstudie och upphandling av solcellssystem som ger dig kunskap och underlag i att bedöma förutsättningarna för solcellsinstallationer på byggnader.

Du lär dig att bedöma byggnaders fysiska och ekonomiska förutsättningar för både de tekniska och ekonomiska aspekterna kring en solcellsinstallation.

Upplägget på kursen varvar teori med praktiska övningar. I kursens praktiska övningar har du möjlighet att arbeta med en av era egna fastigheter och komma hem med ett färdigt beslutsunderlag. Kursen ger dig en ökad förståelse för solcellers potential och verktyg för ditt dagliga arbete. 

Innehåll i kurs

 • Fysiska förutsättningar för solenergi i Sverige
 • Marknadens utveckling och status idag, inklusive olika typer av solceller
 • Ekonomiska förutsättningar för solcellsanläggningar, inklusive översiktlig ekonomisk kalkyl
 • Optimera solcellsförutsättningar för enskilda byggnader
 • Beräkningsverktyg
 • Estetik (t.ex. byggnadsintegrering)
 • Kringutrustning (Balance of System: växelriktare, monteringslösningar, m.m.)
 • Nätanslutning och solceller i energisystemet
 • Tillståndsfrågor, standarder för solcellsanläggningar
 • Miljöaspekter för solcellsanläggningar
 • Projektsteg från idé till färdig anläggning (bl.a. förstudie, upphandling, besiktning och drift)

Kursens mål

Du ska kunna avgöra om en solcellsinstallation är lönsam och effektiv på olika typer av byggnader.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

Bakgrund - drivkrafter

Inspiration - solcellsanläggningar

Solceller och solcellsmoduler

Solenergipotential

Solcellsmarknaden

Solcellernas ekonomi

Solceller på byggnader

Markplacerade solceller

Från ljus till solel - process och fallstudie
- Idé
- Förstudie (teknikval)

 

Dag 2

Solceller i fysisk planering

Kringutrustning nätanslutna solcellssystem

Nätanslutning och energisystemet

Fristående solcellssystem

Erfarenheter från en fastighetsägare

Från ljus till solel (forts.)
- Förstudie (utbyte)
- Bidragsansökan
- Upphandling & tillstånd
- Entreprenad
- Besiktning
- Drift & underhåll

Miljöaspekter

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Michiel van Noord
Michiel van Noord RISE

Michiel är civilingenjör i teknisk fysik med specialisering i hållbar utveckling. Sedan 2006 har han arbetat med bland annat projektering, utredning och projektledning av solcellsanläggningar. Michiel har även suttit i forskningsprogrammets SolEl:s programstyrelse.

2 kursdagar 15 600 kr exkl. moms
 • stockholm BFAB
 • Start 21 sep 2022, 09:00
 • Slut 22 sep 2022, 16:00
 • Boka

Pris & Villkor

Kursavgiften för digitalt klassrum är inklusive kursdokumentation och för fysiskt klassrum även inklusive måltidspaket (lunch och fika) om inget annat angetts.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Fastighetsägare, förvaltare, arkitekter, stadsplanerare, projektutvecklare och tekniska konsulter (elinstallationer, miljöklassade byggnader, m.fl.) som vill lära sig hur solcellssystem fungerar och kunna bedöma potential och möjligheter med solceller på byggnader.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i energifrågor/teknik.

Datum

stockholm, 21 sep 2022 - 22 sep 2022

Pris

15 600 kr exkl. moms

Till toppen