Logo

Fastighetsägarens ansvar

2 kursdagar

Vad innebär fastighetsägarens ansvar och vilka metoder finns för att hantera ansvarsfällorna? Hur kan du som fastighetsägare eliminera riskerna?

På denna kurs går vi igenom alla de lagar som du som fastighetsägare måste förhålla dig till. Ansvaret består bland annat i att begränsa risken för skador och olyckor, att upprätthålla en god inomhusmiljö, att mark och vatten inte förorenas på grund av verksamhet på fastigheten och att bostäder och lokaler upprätthåller en viss standard.

Innehåll i kurs

Vi börjar med att gå igenom de lagar som du som fastighetsägare måste ha kännedom om:

 • Plan och Bygglagen
 • Ansvar för tekniska installationer
 • Lagen om skydd mot olyckor
 • Miljöbalken och följdlagstiftningen
 • Allmänna regler
 • Skadestånd för vissa miljöskador
 • Ansvar för förorenade områden
 • Hälsoskydd
 • Gaturenhållning och skyltning
 • Allmänt skadeståndsansvar
 • Granneansvar

 

Därefter går vi närmare in på:

 • Elansvar i fastigheter
 • Vad ska ingå i min brandskyddskontroll?

Kursens mål

Att du ska få kunskap om de skyldigheter och ansvarsområden du har som fastighetsägare. Du ska veta var kraven finns och vad de kan innebära i praktiken.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Så här säger tidigare kursdeltagare

Malin Eklöf
Malin Eklöf Förvaltare, Norrevo Fastigheter AB

"Alla föreläsare hade bra exempel på aktuella fall som ger en ökad förståelse för hur komplex lagtexten är. Dessa exempel gav en bra inblick i att allt inte är så självklart som man kan tro."

Reazhwan Saleh
Reazhwan Saleh Projektledare, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Bollebygds kommun

”Informativ kurs, med kunnig kursledare. Många viktiga punkter som medarbetarna behöver lära sig eller påminnas om.”

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

Fastighetsägarens ansvar
Martin Rifall
- Plan- och bygglagen (bygg-, mark och rivningslov, enkelt avhjälpta hinder, åtgärder avseende tomter, lekplatser, m.m.)
- Miljöbalken (miljöfarlig verksamhet och miljöskador)
- Snöröjning och halkbekämpning

Dag 2

Elansvar i fastigheter
Jens Fredin
- Den elektriska faran och dess konsekvenser
- Genomgång av relevant lagstiftning för elansvar
- Arbetsgivaransvar
- Innehavaransvar
- Behörighetsansvar
- Krav på periodisk kontroll och besiktning

Vad ska ingå i min brandskyddskontroll?
Hans Andersson

 

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Jens Fredin
Jens Fredin Jens Fredin AB
Jens har en bakgrund som elektriker och auktoriserad elinstallatör. Han har även en ingenjörsexamen och är auktoriserad elbesiktningsman hos Elektriska Nämnden.
Hans Andersson
Hans Andersson

Hans har arbetat med systematiskt brandskyddsarbete sedan 2002. Dessförinnan arbetade Hans i Stockholms brandförsvar i drygt 20 år, med både förebyggande och utryckande verksamhet.

Ola Thored
Ola Thored Landahl Advokatbyrå

Advokat med lång erfarenhet av fastighetsrätt i allmänhet och bostadsrättsjuridik och entreprenadrätt i synnerhet. Ola har tidigare jobbat inom nyproduktion och förvaltning av bostadsrätter och hyresrätter, samt som försäkringsjurist med inriktning mot ansvars- och skadeståndsärenden. Undervisar regelbundet i samtliga dessa ämnen. 

2 kursdagar 15 100 kr exkl. moms
 • stockholm BFAB
 • Start 17 okt 2022, 09:30
 • Slut 18 okt 2022, 16:00
 • Boka 10 Platser kvar
 • stockholm BFAB
 • Start 19 apr 2023, 09:30
 • Slut 20 apr 2023, 16:00
 • Boka
 • stockholm BFAB
 • Start 30 okt 2023, 09:30
 • Slut 31 okt 2023, 16:00
 • Boka

Pris och Villkor

Kursavgiften är inklusive dokumentation och i fysiskt klassrum även måltider (lunch och fika) om inget annat angetts.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

En bred målgrupp inom fastighetsbranschen och lämpar sig för fastighetsägare, förvaltningschefer eller förvaltare inom privata och offentliga fastighetsföretag och förvaltningsföretag. Men kursen lämpar sig även för hyresvärdar och hyresgäster.

Datum

stockholm, 17 okt 2022 - 18 okt 2022

stockholm, 19 apr 2023 - 20 apr 2023

stockholm, 30 okt 2023 - 31 okt 2023

Pris

15 100 kr exkl. moms

Till toppen