Kursens mål

Att du ska få grundläggande kunskaper om den tekniska beskrivningens roll i byggprocessen. Du ska veta hur du använder AMA Anläggning och anknytande dokument i såväl teori som praktik. Vidare ska du få förståelse för mät- och ersättningsreglernas betydelse.

Innehåll i kurs

  • AMA-komplexet
  • Genomgång av anslutande dokument
  • Hur fungerar regelverket?
  • Beskrivningsteknik
  • Grupparbeten i beskrivningsteknik

 

Några viktiga nyheter i AMA Anläggning 20:

  • nya koder och texter för muddringsarbeten i både jord och berg
  • infört överbyggnadskoder för dränerande markbeläggningar
  • avsnitten med markbeläggningar och släntbeklädnader har genomgått stora förändringar med avseende på bland annat krav på material och utförande
  • allmän översyn av toleranskrav
  • justerade principritningar