Logo
BFAB
Box 1080, 101 39 Stockholm
  • Besöksadress Stockholm: Kungsbroplan 3A
  • Besöksadress Göteborg: Östra Hamngatan 16 (c/o United Spaces)
  • Besöksadress Malmö: Kungsgatan 6
  • Telefon: 08-586 386 00
  • E-post: info@bfab.se
Har du några frågor, synpunkter eller funderingar?
Har du några frågor, synpunkter eller funderingar?
Fältet är obligatoriskt
Felaktig e-postadress!
Fältet är obligatoriskt
Fältet är obligatoriskt
Felaktig e-postadress!
Fältet är obligatoriskt

Försäljning och Marknad

Andreas  Carlsson
Andreas Carlsson Utbildningsansvarig El & Industri
Marie-Louise Wesslén
Marie-Louise Wesslén Utbildningsansvarig El & Energi
Lillemor  Runesson
Lillemor Runesson Utbildningsansvarig Fastighet
Göran Näslund
Göran Näslund Projekt- och testledare FAVAL
Gunilla Ahrnfeldt
Gunilla Ahrnfeldt Utbildningsansvarig Bygg
Karin  Stening
Karin Stening Utbildningsansvarig Bygg & Fastighet
Frida Palmgren
Frida Palmgren VD STF Ingenjörsutbildning & BFAB

Affärs- och verksamhetsstöd

Örjan Andersson
Örjan Andersson Utbildningskoordinator El & Energi

Produkt och utveckling

Sven Rosén
Sven Rosén Projekt- och kursledare AMS
Jessica Bergmark Chef utveckling och digitalisering

Ledning

Frida Palmgren
Frida Palmgren VD STF Ingenjörsutbildning & BFAB
Jessica Bergmark Chef utveckling och digitalisering
Till toppen