Logo

Nyfiken på föreläsaruppdrag hos oss?

BFAB utbildar framgångsrikt yrkesverksamma inom bygg- och fastighetsbranschen. Det har vi gjort sedan 1985 och erbjuder både öppna utbildningar och unika kompetenslösningar som skapas utifrån kundernas specifika behov. Vi har deltagare från hela Sverige och arbetar nära flera av branschens mest meriterade bolag. Vårt föreläsarnätverk är högt uppskattat och vi är kända för att samarbeta med de erkänt bästa inom sitt skrå.

FA-828.jpg

Vi har hög efterfrågan på såväl öppna utbildningar som företagsinterna leveranser och behöver komplettera vår föreläsarkår inom ämnesområden som stadigt växer. För vårt erbjudande inom bygg söker vi dig som är en stjärna inom Entreprenadjuridik, Byggprojektledning, Bas-P och Bas-U eller har intresse för företagsinterna uppdrag inom Tillgänglighet. För vårt breda utbud med nischade kurser inom Fastighetsekonomi söker vi dig som är intresserad att ta dig an våra mer grundläggande kurser.

Våra föreläsare är alla yrkesverksamma specialister utvalda för sina fackkunskaper och uppdaterade på det senaste inom sitt ämnesområde. Därtill lägger vi stort fokus på att budskapen når fram – genom engagerande presentationer och ett pedagogiskt och interaktivt upplägg.

Är du en av våra blivande stjärnor?

Din profil

Vi vill att du som föreläsare hos oss är omvittnat duktig inom ditt ämnesområde och därtill insatt i och/eller aktivt nyfiken på pedagogiska val och presentationsteknik. Vi vill också att du är intresserad av en variation av distributionssätt – att kunna föreläsa i digitala och/eller hybrida klassrum är idag en lika självklar förutsättning inom de flesta av våra ämnesområden som att kunna genomföra kurser i traditionella klassrum.

Om uppdraget

När vi funnit att vi är menade för varandra kommer vi överens om omfattning och innehåll, tidpunkt och längd på utbildning och presentation - liksom om dokumentationens omfattning, utformning och utförande. Du ansvarar för framtagande och uppdatering av kursdokumentation, förberedelser, kursgenomförande, uppföljning och efterarbete.

Vi finns med dig hela vägen!

  • Vi bokar i god tid in datum för öppna kursgenomföranden och hörs löpande om företagsinterna förfrågningar.
  • Vi marknadsför aktuellt ämnesområde och kurstitlar på ett adekvat sätt samt ser positivt på att även marknadsföra dig som föreläsare hos oss.
  • Vi har all administrativ kontakt med såväl deltagare som beställare inför och efter genomförandet samt försäkrar oss om uppdragsspecifikationer och uppföljning av kvalitet.
  • Vid dialog om företagsanpassningar och vid själva genomförandet är du vår representant.
  • Du har en kontinuerlig dialog med din kontaktperson hos oss. Som bolag delar vi också med oss av nyheter, inspiration och möjligheter till nätverkande.

Nyfiken på att veta mer?

Anmäl ditt intresse genom att maila till utbildningskoordinator Alice Körnung på alice.kornung@bfab.se. Vi träffar dig gärna inledningsvis på ett kortare Teamsmöte för att sedan följa upp med en längre genomgång och ev. provföreläsning.

Har du frågor eller funderingar? Kontakta gärna någon av oss i Team Bygg & Fastighet:

Gunilla Ahrnfeldt, Utbildningsansvarig Bygg, gunilla.ahrnfeldt@bfab.se070-636 96 96.

Karin Stening, Utbildningsansvarig Bygg & Fastighet, karin.stening@bfab.se076-540 07 22.

Lillemor Runesson, Utbildningsansvarig Fastighet, lillemor.runesson@bfab.se, 073-600 92 03.

Alice Körnung, Utbildningskoordinator, alice.kornung@bfab.se, 073-151 92 66.

Till toppen