Hur ska fastighetsbranschen lyckas med digitaliseringsresan?

Intervju med Lars Alm, senior rådgivare Digital Transformation på DigJourney

Att det går en digitaliseringsvåg genom fastighetsbranschen har nog få missat – men vi verkar vara en av de branscher som satt oss sist i båten. I september arrangerade Fasticon det årliga eventet Fastighetsbåten, ett event med seminarium under eftermiddagen på Fasticons Stockholmskontor med efterföljande mingel och middag under en skärgårdstur ombord på S/S Stockholm. Temat för seminariet var digitalisering och de nya kompetenskrav som därmed ställs på fastighetsbranschen. Lars Alm, senior rådgivare på DigJourney, var en av de uppskattade talarna. Vi har intervjuat Lars för att få veta mer om hans tankar kring hur fastighetsbranschen bör arbeta för att verkligen komma igång med digitaliseringen.

Lars Alm har en mycket bred bakgrund; han har bland annat varit vd på digitalbyrån Apegroup, Business Director på DDB och grundade mobilutvecklingsbolaget Netgame Factory. Att ”ha många järn i elden” är ett uttryck som stämmer väl in på Lars, som ändå generöst tog sig tiden för en intervju mellan möten.

 

Lars Alm föreläste under seminariet på eventet Fastighetsbåten 2019.

 

Det är lätt att säga att man som organisation vill arbeta mer digitalt, men hur ska ett företag göra för att gå från ord till handling?

Det är viktigt att verkligen tänka på varför man ska arbeta mer digitalt. Det blir lätt en teknisk fråga där företaget kanske tänker ungefär att ”det här borde vi kunna göra digitalt”, men det är viktigt att ha svar på varför man ska göra det och en tydlig vision framåt, säger Lars.

Lars förtydligar:

I regel är svaret på frågan ofta att företaget vill skapa en bättre kundupplevelse eller utföra ett mer effektivt arbete internt. På DigJourney pratar vi ofta om vikten av att ställa frågan utifrån ett större perspektiv och vikten av att ha en digital destination. Den digitala destinationen kan exempelvis formuleras i frågan ”hur vill vi att den digitala kundupplevelsen ska se ut om tre år?” Då tvingas företaget att sätta ord på hur vägen mot destinationen ska se ut. Arbetar ett företag till exempel med retail vill man att kunden ska kunna söka, handla och returnera varorna oavsett var kunden befinner sig fysiskt. Man måste möjliggöra den digitala fysiska kopplingen mellan konsument och produkt.

Han fortsätter:

Det interna arbetet kan handla om arbetsuppgifter som inte ens behöver utföras av en människa om uppgiften digitaliseras. Vinsten blir att företaget kan sortera bort visst manuellt arbete till fördel för mer kvalificerat arbete och utveckling av medarbetare. Då börjar man verkligen gå från ord till handling!

Vilka erfarenheter kan fastighetsbranschen ta med sig från andra branscher? Och vilka andra branscher kan vi inspireras av?

Jag tycker att man ska se på branscher som ligger före i transformationsfasen som till exempel medie-, teknik- och telekombranschen. Retailbranschen, som har en stor påverkan på fastighetssektorn, är också intressanta att följa då de är mitt inne i en stor omställning och transformation.

Lars menar att de bolag som lyckats med en digitaliserad transformation ofta har en stark vision om förändring som även har kommunicerats internt från både ledningsgrupp och vd. Ett starkt ledarskap som går före är avgörande för en lyckad transformation. Ledarskapet måste ha ett starkt fokus på att våga förändra och även förankra processen bland de anställda. Det är en förutsättning för att organisationen ska bli långsiktigt konkurrenskraftig.

Om du inte har ledningen eller styrelsen med på resan från början kommer de stora förändringarna inte att ske. Då sker bara en förändring på en specifik avdelning, ofta kommunikations- eller IT-avdelningen, men det transformerar inte hela företaget.

Vad anser du är avgörande för att lyckas med en digitaliseringsresa?

Ledningens och styrelsen commitment är en väldigt viktig del, samt att de har en tydlig vision om varför digitaliseringen förbättrar konkurrenskraften och ger bättre kunderbjudanden. Det är även viktigt med rätt personer på rätt plats. Kanske behöver man stärka upp med en extern nyckelrekrytering för att verkligen kunna genomföra förändringen, eller se till interna möjligheter och utveckla någon i en befintlig nyckelroll.

I vilken ände ska ett företag börja för att komma igång?

Ett bra sätt att börja är att mäta den digitala mognaden i företaget. På så sätt ser man var företaget befinner sig, om man ligger före eller efter digitalt. En annan viktig del är att måla upp den digitala destinationen tydligt och kommunicera visionen. Därmed synliggörs vad som behövs göras för att faktiskt nå dit. På DigJourney pratar vi ofta om vikten av att ha en digital transformationsplan där nödvändiga aktiviteter för att nå målet arbetas fram och sätts upp. Det kan exempelvis inkludera att delar av personalen behöver utbildas, att man behöver synkronisera olika system, börja spara data om konsumenter, undersöka olika kundbeteenden och så vidare. Transformationsplanen är alltid individuell utifrån var företaget befinner sig idag och vart man vill.

Lars menar  att ibland kan ett kunskapslyft på ledningsnivå behövas i form av workshops om hur man leder digital transformation för att komma i rätt riktning digitalt. Det är även nyttigt att se till vad andra företag har gjort bra eller mindre bra. Finns inte kunskapen högst upp i organisation blir det svårt att leda resten av företaget. Det kan vara klokt av ledningen att se vilka digitala kunskaper som redan finns internt bland personalen som i dagsläget kanske inte utnyttjas fullt ut. Några av dessa personer kan förslagsvis bilda transformationsteam som utför det stora arbetet när det är ordentligt förankrat i organisationen.

 

Vilka fallgropar bör företag se upp för?

Lars skrattar till igenkännande och berättar om de vanligaste fallgroparna:

Många verkar, som tidigare sagt, tro att endast vissa avdelningar av organisationen blir påverkade . Men digitaliseringen påverkar alla delar, det är jätteviktigt att förstå!  En annan vanlig fallgrop är att bara se digitaliseringen som ren teknik. Digitaliseringen inbegriper även vad företaget kan göra för kunderna på helt nya sätt med nya typer av spännande vidareutvecklade erbjudanden och tjänster. En annan del är att man bara tittar på de traditionella konkurrenterna när man jämför sig, det vill säga andra fastighetsbolag. Många missar att också tänka på substitut, exempelvis leverantörer som kan ta steget till kund hela vägen, eller andra innovativa bolag.

Lars tar upp att delningsekonomin påverkar fastighetsbranschen mycket, vilket en del företag inte verkar ha räknat med tidigare. Han betonar vikten av att se förbi de traditionella konkurrenterna inom samma bransch.

Se hur andra branscher hittat innovativa lösningar som vi kan hämta inspiration från framöver. Sluta sitta på kontoret och planera, våga prova. Ofta är det bättre att våga göra en prototyp och se om det fungerar. Det kan vara värt kostnaden för att veta att det inte fungerade. Då kan man gå vidare fortare och förbättra prototypen på vägen eller skrota projektet och gå på nästa istället.

 

Vilka kompetenser borde fastighetsbolag rekrytera för att få fart på digitaliseringsresan?

Jag tycker man ska titta på personer som kan möjliggöra fysiskt digital affärsutveckling. Fastigheter är de facto fysiska och kommer förbli det. Det gäller även om de blir fullt digitala, man kopplar upp dem med sensorer och investerar i IoT. Det är också viktigt att utveckla fastigheterna. Ta reda på hur kunden vill integrera digitaliseringen i fastigheten. Det spelar ingen roll om kunden bor där eller hyr kontor. Vill företaget få fart på en större digitaliseringsresa behöver de en Chief Digital Officer (CDO). Det är en person som kan gå in och jobba med de digitala delarna i hela företaget. Det är alltså inte samma sak som en it-chef, utan en person som arbetar med de strategiska digitaliseringsfrågorna och driver på företagets digitala resa.

 

Vad är dina tips till en yrkesverksam person inom fastighetsbranschen för att hålla sig uppdaterad och vara fortsatt attraktiv på den alltmer digitaliserade arbetsmarknaden?

Jag tror på att våga prova nya digitala saker i vardagen eller på företaget; exempelvis ladda ner en ny app per vecka. Eller om du går in i en butik och det står en skärm där – tryck på skärmen och se vad som händer. Var digitalt nyfiken! Genom att öppna upp din nyfikenhet väcker du nya tankar i huvudet och du stannar inte i din utveckling. Andra tips är att läsa artiklar och nyhetsbrev som berör ämnet. Sedan får man ju såklart anpassa informationsintaget utifrån vilken roll man har och vill ha framöver.

 

Avslutningsvis, kan du nämna några medier eller personer att följa för att lära sig mer om ämnet?

Självklart! Jag rekommenderar:

 • Di Digital och Breakit.
  Två svenska nyhetstidningar där man får nyheter om vad som händer digitalt i Sverige. Man kan även prenumerera på deras veckobrev.
 • Tech Crunch
  En amerikansk version om vad som händer inom tech.
 • Benedict Evans, Partner på Andreessen Horowitz.
  Summerar i sitt nyhetsbrev vad som händer med de stora jättarna som Google, Apple och inom start-up världen.
 • Digitaltransformation.net
  Här pratar jag i egen sak, men vill betona att sidan är helt neutral. Det finns mycket tips där. Man kan även  göra ett gratis digitalt mognadstest eller se intervjuer. Utöver det kan du få tips om övningar för att komma igång med din digitala transformationsplan.
 • Joakim Jansson, senior rådgivare på DigJourney och författare av boken ”Att leda digital transformation”.
  Följ honom på LinkedIn eller Twitter för digital inspiration.

 

Lars Alm

 Kontakta oss på mail info@fasticon.se, telefon 08-556 706 00.


© Fasticon AB 2019

Kontakta oss på mail info@fasticon.se, telefon 08-556 706 00.


© Fasticon AB 2019