Så attraherar ni nya medarbetare – och får de befintliga att stanna kvar

För att lyckas attrahera nya medarbetare, men även få befintliga talanger att stanna, krävs ett medvetet arbete för att bygga och upprätthålla sitt arbetsgivarvarumärke. Tack vare en bra Employer Branding-strategi ökar chanserna för att lyckas markant. Men hur ska du göra det? Och vad är viktigt att tänka på? I den här artikeln ger vi dig svaren på de frågorna.

Visa vilka ni verkligen är med bra Employer Branding

I takt med att bristkompetenserna blir fler och konkurrens om arbetskraften ökar blir det allt viktigare hur organisationer arbetar med sin Employer Branding-strategi. Det vill säga hur de arbetar med att marknadsföra sitt arbetsgivarvarumärke mot potentiella, nuvarande och tidigare medarbetare. Employer Branding handlar om hur arbetsgivaren attraherar nya medarbetare, men också hur man arbetar för att behålla och utveckla den redan befintliga kompetens inom företaget.

Allt börjar med en stabil grund

All Employer Branding handlar om att förmedla en rättvis men samtidigt trovärdig bild av er som arbetsgivare. Dagens talanger lockas till verksamheter som har ett högre syfte och en sund värdegrund att utgå ifrån. Tänk igenom vilket typ av företag ni är, vad ni vill förmedla och till vilken målgrupp för att ha en stabil grund att börja från. Identifiera också era styrkor och svagheter. Vad får personalen att stanna hos er och vad har lockat medarbetare att börja hos er tidigare? Fundera även över vad era konkurrenter har som ni saknar. Varför har andra valt att arbeta hos dem? Skriv ner detta och arbeta fram vilka värden ni vill arbeta vidare utifrån. Denna grund ska genomsyra hela er verksamhet och kommunikationskanaler.

Glöm inte investera i befintliga medarbetare

Fokusera inte bara på en extern employer branding-strategi. Se även till att arbeta internt för att kontinuerligt motivera och utveckla befintlig personal. Företagskulturen är stommen i ett lyckat Employer Branding-arbete och ska märkas i alla delar inom organisationen.

Nöjda medarbetare blir goda ambassadörer som sprider positiva ord om företaget till vänner och bekanta även när de inte arbetar. Detta ger en ”ringar på vattnet-effekt” och bygger ert arbetsgivarvarumärke även utanför arbetstid.

Bygg en riktigt bra kandidatupplevelse

Även kandidatupplevelsen är en del av ert arbetsgivarvarumärke. Gå igenom era rekryteringsprocesser och rutiner för att se till att era rekryteringsprocesser är så smidiga som möjligt för kandidaterna.

Arbeta fram en återkopplingsstrategi för att vara snabb på bollen när någon exempelvis har frågor eller på vilket sätt, och när, ni ger feedback när kandidater inte längre är aktuella i processen. Här har ni mycket att vinna på att våga vara självkritiska. Hur ni bemöter de som inte fick jobbet är minst lika viktigt som hur ni bemötte den som slutligen gick hela vägen. Det är som bekant fler personer som får ett nej-tack. De personerna kommer troligtvis beskriva hur de upplevde sin personliga upplevelse av rekryteringsprocessen för andra när ert företagsnamn kommer på tal. Ert bemötande är också avgörande för om de kandidaterna kommer söka sig till er igen när framtida tjänster utannonseras.

Ett bra sätt att få feedback kring rekryteringsprocessen är att prata med de personer ni senast anställde. Fråga dem hur de upplevde rekryteringsprocessen och vad som kan förbättras.

Nå fler genom de digitala kanalerna

Det är nästan garanterat att de allra flesta som söker jobb hos er kommer att googla ert företag och kolla upp företaget i förväg. Ni har därmed mycket att vinna på att ha en bra hemsida och visa på er företagskultur i olika digitala kanaler och sociala medier. Det ska vara lätt att ta del av vilka ni är. Det är också ett smart drag att visa vad ni är för typ av företag genom era medarbetare. Låt dem berätta om sig själva och sitt arbete i era kanaler. Publicera även era platsannonser på öppna digitala plattformar, inklusive sociala medier, för så stor spridning som möjligt.

Det är medarbetarna som får företaget att blomstra

På en arbetsmarknad där rörligheten ökar och kandidaterna är alltmer svårfångade, samtidigt som de inte sällan är involverade i flera rekryteringsprocesser samtidigt, är det viktigare än någonsin att visa vad som gör just er arbetsplats unik. Genom att börja, eller förbättra, ert arbete för att leva upp till vad ni kommunicerar kan er organisation blomstra ytterligare – för det är medarbetarna som är grunden i företaget!

Relaterade artiklar