Hur du skapar en positiv kandidatupplevelse

Många kandidater tycker att rekryteringsprocesserna tar alldeles för lång tid och att återkopplingen brister. Kandidaternas negativa upplevelser påverkar bilden av ert företag och arbetsplatskultur. Det kan leda till att de bästa kandidaterna blir negativt inställda och väljer andra arbetsgivare.

Den kandidat som söker sig till er idag kan också vara en potentiell kund eller samarbetspartner i framtiden. Därför är det viktigt att arbeta aktivt med att skapa en så positiv kandidatupplevelse som möjligt för alla som visar intresse för tjänsten och er som arbetsgivare. Läs våra råd för att ge era kandidater en så bra upplevelse som möjligt när de söker sig till er! Oavsett om de får jobbet eller inte.

Ge löpande återkoppling

För att förbättra kandidatupplevelsen är det viktigt att kandidaten får löpande statusuppdateringar så länge kandidaten är aktuell i processen. Många kandidater förväntar sig att få personlig återkoppling inom åtta dagar efter att ansökan är inskickad.

Meddela så fort som möjligt om kandidaten av någon anledning inte längre är aktuell. En kandidat som inte går vidare vill veta varför, samt få konstruktiv feedback. På så vis kan han eller hon agera annorlunda och ha bättre chans i nästa rekrytering.

En kontinuerlig återkoppling skapar en positiv bild av ert företag, vilket långsiktigt stärker ert varumärke. Om du inte förstår vikten av återkoppling kan en konkurrent göra det istället. Risken finns då att kandidaten tackar ja till en konkurrent, tack vare att de är bättre på att ta hand om kandidaterna. I värsta fall kan en kandidat som av någon anledning var missnöjd med rekryteringsprocessen vara negativt inställd till ert företag för alltid och dessutom berätta det för alla han eller hon känner.

Sätt upp riktlinjer

Arbeta fram riktlinjer för hur ert företag ska arbeta med kandidatupplevelsen.

Några frågor som är bra att ställa er själva är:

  • Hur ansöker kandidaterna?
  • Hur sker urvalet?
  • Vilka tidsramar gäller för återkoppling?
  • Vem återkopplar till kandidaten?
  • Hur ges återkopplingen och vilken typ av feedback ger ni?
  • Ska återkopplingen skilja sig åt mellan de som inte alls är aktuella för tjänsten och den som föll på mållinjen?
  • Hur tar ni tillvara på relation med de kandidater som inte fick jobbet?

Visa kandidaterna att de är viktiga

Ha i åtanke att på en marknad med stor kompetensbrist är det extra betydelsefullt att du visar kandidaterna att de är viktiga för dig och bolaget. Även om det är du som är arbetsgivare och ansvarar för rekryteringsprocessen får du inte glömma att det alltid är kandidaten som tar det avgörande beslutet. Tänk på att man aldrig vet var folk hamnar senare i livet – en kandidat idag kan vara din kund, samarbetspartner eller chef i framtiden!

Relaterade artiklar