Hur du tar fram en kravprofil

Är det dags att rekrytera en ny kollega? Många som sitter i rekryterande position glömmer bort vikten av en noggrant utförd kravprofil när de påbörjar en rekryteringsprocess. I värsta fall kan det leda till felrekryteringar, onödiga kostnader och att du fått en medarbetare som tyvärr inte presterar i rollen. Vi delar i denna artikel med oss av våra bästa tips när det kommer till kravprofilen.

För att lyckas bra med en rekrytering behöver du skriva en tydlig kravprofil. En kravprofil är ett styrdokument som hjälper dig genom hela rekryteringsprocessen för att hitta rätt kvalifikationer och personliga kompetenser till en specifik roll på företaget. Den är även grunden till den platsannons som senare ska formuleras.

Ju noggrannare du utformar kravprofilen, desto större är chanserna för ett bra rekryteringsresultat.

Tydlighet skapar bra samarbete internt

Ta dig tiden att skapa en tydlig kravprofil så att både chefer och HR-avdelningen uppfattar vilken typ av tjänst eller uppdrag som ska rekryteras till företaget. Kravprofilen kan ligga till grund för såväl formulering av platsannonsen, urval av kandidater, senare vid intervjutillfällena, samt även vid referenstagning. På detta sätt underlättas samarbetet internt genom att ni får en gemensam bild av både vad ni söker och behöver. Tiden som du lägger inledningsvis kommer du spara igen senare.

Några punkter att tänka på

Fastighetsmarknaden pratar ständigt om den snabbfotade och föränderliga arbetsmarknad som vi befinner oss i. Formulera inte bara kravprofilen utifrån vad ni behöver för kompetens idag; höj blicken och se till vad ni även behöver framöver.

Några punkter som brukar vara bra att inkludera i en kravprofil:

  • Beskriv företaget (vision 1–3 år, mål och värderingar), tjänsten, avdelningen, chefen och personalgruppen.
  • Beskriv först tjänsten med en övergripande inledning. Därefter lägg till vilka arbetsuppgifter och kvalifikationer, dvs. utbildning, erfarenhet och kunskap som kandidaten behöver ha. Kategorisera tydligt vad som är krav och vad som är meriterande av kvalifikationerna.
  • Vilka personliga egenskaper behöver rätt person för tjänsten? Välj ut de 2–4 viktigaste egenskaperna och skriv ner dem.
  • Beskriv vilken anställningsform, lön, förmåner, semester, pension etc. som ingår i tjänsten.
  • Tänk avslutningsvis på att designa rekryteringsprocessen genom att sätta en tidsplan. Bestäm vilka tester eller arbetsprover som ni eventuellt behöver för en bra kandidatselektering. Lägg också en plan för när, hur och vem som ska utföra vad. Vem gör annonsen? När är sista ansökningsdag? Boka in intervjutillfällen i god tid i almanackan tillsammans med de berörda personer i företaget som också ska träffa kandidaten.

Relaterade artiklar