5 tips om hur du behåller dina bästa medarbetare

Duktiga medarbetare är hett eftertraktade och allt fler företag arbetar aktivt med Employer Branding. Det innebär t.ex. att dina bästa medarbetare vet sitt värde och att de har möjlighet att välja andra attraktiva karriärmöjligheter.

Dagens arbetsmarknad kräver nya sätt att uppmuntra och stimulera medarbetarna i form av utveckling, individanpassade förmåner och kontinuerlig feedback. Räkna med att både dina nuvarande och framtida medarbetare har en vilja att röra sig framåt karriärmässigt. De är målmedvetna, vet vad de vill ha och de har inga problem med att byta jobb för att få det de eftersträvar.

Det är inte alltid lätt att vara chef med personalansvar. Vi hjälper dig med några råd på vägen för att underlätta så dina medarbetare stannar kvar (ännu) längre.

1. Ge medarbetarna frihet under ansvar

En undersökning utförd av konsultbolaget Tiny Pulse, som arbetar med medarbetarengagemang, visar att det finns ett tydligt samband mellan hur medarbetarna trivs och att arbeta med frihet under ansvar. Kanske inte ett så förvånande resultat, men det bekräftar en bild som allt fler arbetsgivare börjat ana.

De medarbetare som inte upplever sig ha möjligheten att fatta egna beslut kring hur deras jobb ska utföras är enligt rapporten 28 procent mer benägna att se sig om efter andra arbetsgivare. Ett alltför detaljstyrt ledarskap verkar därmed öka risken för att du ska tappa medarbetare.

2. Erbjud kontinuerlig kompetensutveckling

Inte sällan väljer medarbetare att sluta på sin arbetsplats på grund av bristande möjligheter att utvecklas. Otydliga utvecklingsmöjligheter leder till otillfredsställda medarbetare, vilket i sin tur leder till att de söker efter nya utmaningar i arbetslivet någon annanstans. Därför är det viktigt att organisationen regelbundet erbjuder kompetensutveckling och möjlighet att växa internt som ett steg i att både belöna och behålla duktiga medarbetare.

3. Uppmuntra medarbetarna att våga testa – och misslyckas

Framgångsrika organisationer har utvecklat en kultur där det är tillåtet att lära av sina misstag. Det mest effektiva sättet för att få en organisation att expandera är att utmana medarbetarna att våga testa nya saker, även om det innebär att misstag kommer hända på vägen.

Genom att som ledare uppmuntra till att våga testa sig fram skapas en tillåtande företagskultur som bidrar till ökad trivsel och en positiv kultur kollegor emellan. Och goda relationer är som bekant en viktig del i att medarbetare väljer att stanna på en arbetsplats.

4. Arbeta aktivt för ett bra arbetsklimat

Visste du att det genomsnittliga produktionsbortfallet för en person som upplever arbetsmiljöproblem är 30–40 procent? Det blir 12–16 timmars bortfall per person och veckan!

De organisationer som tar arbetsmiljöfrågan på allvar har med andra ord både en vinning utifrån både ett psykosocialt och ekonomiskt perspektiv. Företag som arbetar aktivt för att bibehålla ett bra arbetsklimat för de anställda får bättre ekonomiska resultat, ökad motivation och förbättrad prestation vilket bidrar till att medarbetarna stannar längre.

5. Ha en tydlig intern kommunikationsstrategi

Det är när medarbetare börjar läsa in saker mellan raderna som ryktesspridningen tar fart.  Genom en tydlig och transparent kommunikation kan en organisation radera de frågetecken som finns internt.

Genom att uppriktigt våga bemöta frågor och funderingar kring varför vissa förändringar sker skapas förtroende. Med förståelse för varför vissa beslut har tagits och varför vissa förändringar behövs skapas en känsla av delaktighet kring arbetet att klara av utmaningarna tillsammans.

Hos generationen Millennials (personer födda mellan 1981-1996) är öppen kommunikation till och med viktigare än förmåner – något värt att tänka på som arbetsgivare!

Hitta framgångsnyckeln och skapa långsiktig framgång

Det moderna arbetslivet ställer höga krav på både medarbetare och arbetsgivare. En alltför hög personalomsättning innebär flera negativa konsekvenser.

När du hittar nyckeln till hur just din organisation ska arbeta för att stärka attraktionskraften blir det enklare att tänka lösningsinriktat och skapa långsiktig framgång för både dig och medarbetarna.

Vill du veta mer? Kontakta Ida Viberg

Kommunikatör

ida.viberg@fasticon.se 072-389 99 72

Relaterade artiklar