Så undviker du att drömkandidaten hoppar av mitt i rekryteringen

Ibland händer det. Den kandidat som var så positivt inställd, hade den perfekta profilen, ställde relevanta och smarta frågor och verkade som klippt och skuren för tjänsten hoppade av. Varför då? I den här artikeln tar vi upp några kritiska delar i rekryteringsprocessen som du bör tänka på för att minimera risken för avhopp.

Säkerställ att kandidaten har kunskap om rekryteringsprocessen

De ansökningar du får in som berör den utannonserade tjänsten är grunden i rekryteringsprocessen. Om kvalificerade kandidater hoppar av är det klokt att fråga sig själv varför de väljer att göra det.

De flesta kandidater har en mental bild av hur rekryteringsprocessen kommer fortlöpa. Ett sätt att arbeta proaktivt är att ge kandidaterna en förståelse för ditt företags rekryteringsprocess. Det gör du genom att vara tydlig med t.ex. stegen i rekryteringsprocessen, tidshorisonten och hur just ni arbetar för en bra kandidatupplevelse.

En del i detta arbeta är att ta fram rutiner som kort beskriver nästa steg för kandidaten utifrån var hen befinner sig i rekryteringsprocessen. Det kan exempelvis vara att formulera ett autosvar som tackar för kandidatens ansökan, kort beskriver nästa steg och när hen kan förvänta sig återkoppling om han eller hon gått vidare.

Respektera kandidatens tid

Det är inte ovanligt att kandidater upplever att rekryteringsprocessen tar väldigt lång tid, men även att återkopplingen brister. Desto längre tid det tar mellan att kandidaten har skickat in sin ansökan och nästa steg i processen ökar risken för avhopp.

Det tar tid att genomföra en rekrytering från start till mål och det är många steg längs med vägen. Men missa inte att ha respekt för den tid som kandidaten faktiskt lägger ner på att söka ett jobb hos just ditt företag. Glöm inte bort att kandidaten ofta är i andra ansökningsprocesser samtidigt. Ditt mål bör vara att kandidaten inte hinner bli erbjuden ett jobb någon annanstans innan han eller hon fått återkoppling.

Underskatta inte vikten av regelbunden återkoppling

För att förbättra kandidatupplevelsen är det viktigt att kandidaten får löpande statusuppdateringar så länge kandidaten är aktuell i processen. Men det är även viktigt med snabb återkoppling om kandidaten inte längre är aktuell. Se till att kandidaten får veta att ansökan är mottagen, vad som är nästa steg i processen och inom vilken tidsrymd det steget kommer ske.

Många kandidater förväntar sig att få personlig återkoppling inom åtta dagar efter att ansökan är inskickad. Genom att vara tydligare i er rekryteringsprocess minskar ni även risken att kandidaten får en negativt bild av företaget och arbetsplatskulturen.

Undvik en inkonsekvent upplevelse av företaget

Inte sällan samarbetar rekryterare eller HR-ansvarig på företaget med den chef som letar efter en ny kollega till sitt team. Det innebär att den aktuelle chefen i viss mån också är involverad i rekryteringen. En risk är dock kandidaten får olika bild av rollen från de involverade i rekryteringsprocessen. Se därför till att ha en samsyn kring vad ni gemensamt förmedlar internt gällande arbetsrollen, företaget, innehåll i intervjun och rutiner kring kommunikation.

Avhopp är såklart oundvikliga, det kommer alltid ske saker du inte kan förutse. Men genom att arbeta mer proaktivt och utforma en tydlig kommunikationsplan för er rekryteringsprocess kan du i alla fall minimera risken att tappa drömkandidaten.

Relaterade artiklar