Zara i Malmö bemannar Sveriges samhällsbyggnadssektor

Zara Elenmo

Zara Elenmo

Zara Elenmo i Malmö är konsultchef på Fasticon och arbetar med bemanningslösningar inom samhällsbyggnadssektorn. Det innebär en varierad arbetsvardag med snabba vändningar och att ingen dag är den andra lik. Samhällsbyggnadssektorn är i förändring och det har bidragit en ökad efterfrågan på effektiva konsultlösningar. I den här artikeln delar Zara med sig av hur bemanningsprocessen går till och vilka utmaningar som kan dyka upp längs med vägen.

Snabb och effektiv process löser kunderna tillfälliga kompetensbehov

Zara Elenmo har ett fullbokat schema och som konsultchef är det bemanningsfrågorna som ligger henne närmast hjärtat. Zara menar att hon sett en ökad efterfrågan på bemanningslösningar över hela landet, inte minst börjar det ljusna även i södra Sverige. På en föränderlig marknad vill kunderna ha snabba lösningar kombinerat med rådgivning gällande sin specifika situation för att få rätt kompetens på rätt plats i organisationen.

– Där kommer vi konsultchefer in och hjälper kunderna, så de kan fokusera på sin affär, säger Zara.

Från att behovet uppstår fram till att en konsult kan vara på plats hos kunden är processen snabb och effektiv.

– Vår ambition är att presentera tillgängliga konsulter inom 48 timmar. Oftast är konsulterna tillgängliga att påbörja uppdragen omgående. Det är en av anledningarna till att kunden kan ha kompetens på plats betydligt snabbare med en bemanningslösning än vid en traditionell rekrytering. För att lösa det temporära kompetensbehovet är det vanligt att kunder hyr en konsult parallellt med en pågående rekryteringsprocess.

Zara är samtidigt mycket tydlig med att snabbheten inte påverkar kvalitén på leveransen.

– Det som inte syns är det proaktiva och gedigna searcharbete som ständigt pågår ”bakom scenen”. Som vid allt hantverk är det förarbetet som är avgörande för slutresultatet. Förutom att vi regelbundet får in spontanansökningar från personer som är nyfikna på konsultrollen kartlägger vi intressanta profiler och söker aktivt upp dem för att undersöka deras intresse både vad gäller konsultrollen i stort, men också för att fråga om de är intresserad av specifika uppdrag. Sammantaget gör nätverket och arbetssättet att vi snabbt kan leverera branschens bästa konsulter.

Nationella lösningar från nytt kontor i Malmö

Zara och de övriga kollegorna i Malmö har precis flyttat till nya fräscha lokaler och de är mitt uppe i att packa upp och installera sig, utöver att hjälpa kunderna samt hantera förfrågningar och tillsättningar. Det är en hel del på gång samtidigt, med andra ord.

– Även om jag så klart är en lokal resurs för våra kunder i Skåne med omnejd vill jag också höja mina övriga kollegor runt om i landet. Tack vare enhetliga arbetssätt och effektiva systemstöd kan jag arbeta nära både dem och mina lokala kollegor. Det förenklar för oss och framförallt bidrar det till flexibilitet och att kunderna får den lösning som verkligen är bäst för just dem.

Rådgivare som underlättar kundernas arbetsvardag

Fasticon är specialiserade på kompetensförsörjning inom samhällsbyggnadssektorn. Det medför att konsultcheferna har en bred kompetens gällande aktuella yrkesroller inom dessa branscher. Zara berättar att hon och kollegorna har lätt för att sätta sig in i kundernas verksamhet och förstå de olika yrkesrollerna i bolaget.

– Ofta vill kunderna ha en kopia av en tidigare medarbetare vad gäller personliga egenskaper och kompetenser. Då är det vårt jobb att gå in och vara rådgivande. Vi måste våga ifrågasätta om det verkligen är vad kunden behöver här och nu. När man väljer en bemanningslösning är inte alltid behovet detsamma som vid en rekrytering. Det gäller för oss att ställa rätt frågor för att kunna hjälpa kunden att förstå vilken profil som fyller deras behov bäst här och nu, inte utgå från hur det var tidigare, menar Zara.

Proaktivt detektivarbete skapar nätverk och långsiktiga samarbeten

Konsultcheferna identifierar intressanta profiler genom bl.a. digitala kanaler, kontakter och rekommendationer. Zara och hennes bemanningskollegor har också ett mycket nära samarbete med kollegorna inom affärsområde rekrytering och de tipsar varandra kontinuerligt om intressanta profiler.

– Vid den initiala kundkontakten handlar det primärt om att ta reda på kundens behov, vilken profil de eftersöker, när uppdraget ska starta och vilken kompetens som behövs för lösa uppgiften. Vissa kunder efterfrågar också arbetspsykologiska tester, beroende på roll. Sedan identifierar vi konsulter med rätt bakgrund och kompetens som matchar behovet och presenterar dem för kunden via ett digitalt gränssnitt. Kunden väljer därefter ut vem eller vilka de vill intervjua för att sedan välja vilken konsult de önskar hyra, berättar Zara.

Ofta startar konsulten redan en till två veckor senare. Zara poängterar att konsultcheferna under uppdragets gång alltid arbetar nära både kunden och konsulten, bl.a. i form av regelbundna avstämningar. Om kunden har behov av ytterligare kompetens i form av t.ex. rekryterings- eller fortbildningsfrågor finns konsultcheferna där som rådgivare. Vid behov tar de hjälp av Fasticons andra affärsområden rekrytering och utbildning.

Snabba beslut bidrar till snabba processer

Duktiga konsulter är eftertraktade. En utmaning att ta hänsyn till i bemanningsprocesserna är att konsulterna kan vara involverade i flera processer samtidigt.

– Därför är det viktigt att kunden meddelar så snart de valt konsult, så att vi kan skriva avtal och garantera dem just den konsulten. Om beslutsprocessen drar ut på tiden finns risken att konsulten tackar ja till ett erbjudande från annat håll, förvarnar Zara.

Vill du veta mer? Kontakta Zara Elenmo

Konsultchef

zara.elenmo@fasticon.se 076-632 33 56

Relaterade artiklar