Vad söker konsultchefen efter i ditt cv?

Zara Elenmo

Vad missar många att skriva i cv:t? Hur viktig är layouten, egentligen? Och vad ska man tänka på när man utformar sin LinkedIn-profil? Vi har krokat tag i Zara Elenmo, konsultchef på Fasticon, för att ta del av hennes syn på vad man ska tänka på när det kommer till sin ansökan utifrån bemanningsperspektivet.

Vilka är de vanligaste cv-missarna som du ofta ser?

– Något som är återkommande i många cv:n är att cv:t ser ’hoppigt’ ut då det består av många kortare anställningar med otydliga förklaringar kring tjänsten. Oftast finns det bra förklaringar till varför det sett ut så yrkesmässigt. Det kan till exempel vara så att personen tidigare haft konsultuppdrag, eller haft eget bolag och utfört kortare uppdrag genom sin egen verksamhet. Det är viktigt att man visar på att det är ett konsultuppdrag man har haft, då de oftast är tidsbegränsade.

Om jag är eller vill bli konsult, är det något speciellt jag ska tänka på när jag utformar min LinkedIn-profil för att förbättra mina möjligheter?

– Om du inte har en tillsvidareanställning med uppsägningstid är det viktigt att det inte ser ut som det på din profil, då konsultuppdrag nästan alltid startas upp omgående. Har du eget bolag, är mellan jobb eller arbetar med ett temporärt konsultuppdrag gör du klokt i att vara tydlig med detta på din profil. Ännu bättre är att även lägga till slutdatum på nuvarande uppdrag, då det ligger i vårt intresse som konsultchefer att veta när du är tillgänglig.

– En utförlig profil förbättrar dina möjligheter att synas avsevärt. Skriv inte bara årtal och titel utan beskriv även gärna kort dina huvudsakliga arbetsuppgifter, vilka system du har jobbat i osv. Denna information blir nyckelord och kan vara just det som gör att vi får upp din profil när vi söker efter kandidater på LinkedIn! säger Zara och lägger till 

– Ett annat tips är att aktivera funktionen ”Open to work” på din profil. Då visar man rekryterare att man är öppen för nya förslag, utan att kollegor eller vänner ser det.

Hur ska man göra cv:t tydligare för er som läser cv:t?

– Skriv tydligt under arbetslivserfarenhet om tjänsten innebar exempelvis konsultuppdrag eller en tillsvidaretjänst. Många verkar vilja tona ner detta. Men utifrån ett konsultperspektiv är det faktiskt positivt om man har haft flera olika typer av uppdrag, testat vingarna, satt sig in i flera olika system och kanske fått en inblick i både kommunala och privata bolag. Det visar på att man förmodligen är nyfiken och har lätt för att anpassa sig i olika typer av organisationer.

Hur viktig är cv:ts layout?

I vår bransch behöver man inte skapa avancerade cv:n i InDesign, det viktigaste är att cv:ts innehåll är lättöverskådligt. Om jag får många ansökningar behöver jag kunna sortera dem snabbt. Därmed underlättar man för den som läser om man har ett enkelt och koncist cv. Ett tips är att skriva en inledande kort sammanfattning av sin profil överst i cv:t. Har man exempelvis varit involverad i många olika byggprojekt bör man ha en separat projektlista där man kort beskriver vad för typ av projekt och vilken roll man haft.

Har du någon framtidsspaning vad gäller bemanningsbranschen?

– Jag ser att allt fler kundföretag blir mer medvetna om det mervärde som konsulttjänster kan ge organisationen. Min framtidsspaning är att det kommer bli fler förfrågningar på den här typen av kompetenslösningar. Det kommer även vara fler som väljer en konsultlösning istället för att göra en rekrytering eftersom man ofta kan ta över anställningen efter uppdragsslut, ett så kallat hyrköp.

Zara förtydligar:

– Fördelen är att man får en snabb lösning på sitt kompetensbehov, samtidigt som man får testa på vad konsulten går för och hur man passar in i teamet innan man väljer att anställa internt.

Avslutningsvis, vad är det roligaste med ditt jobb?

– All kontakt jag har med trevliga konsulter och olika kunder kombinerat med att det är så varierande uppgifter! Det är också väldigt roligt att leverera en bra lösning på en kunds ofta akuta behov. En annan rolig del är när jag får bekräftat från konsulten att det är ett givande uppdrag och att han eller hon trivs och har roligt om dagarna.

Vill du veta mer? Kontakta Zara Elenmo

Konsultchef

zara.elenmo@fasticon.se 076-632 33 56

Relaterade artiklar