Varför ska jag göra så många tester när jag söker jobb?!

Idag är det inte ovanligt att du som arbetssökande får genomföra ett eller flera arbetspsykologiska tester. Men går det att ha ”fel” personlighet? Och varför ska t.ex. ett begåvningstest vara avgörande för om du får tjänsten eller inte? I den här artikel förklarar vi vilka fördelar testerna faktiskt kan ge dig och varför det är viktigt att genomföra dem för att få det där drömjobbet!

Det finns ingen personlighet som är rätt eller fel

Att genomföra arbetspsykologiska tester (dvs. tester som hjälper företag att hitta de kandidater som är bäst lämpade för rollen) i de kompetensbaserade rekryteringsprocesserna blir allt vanligare, framför allt i de kompetensbaserade rekryteringsprocesserna. Men som arbetssökande kan det upplevas lite underligt och märkvärdigt att behöva göra ett begåvnings- eller personlighetstest om man inte får en förklaring till varför testerna är så viktiga i förhållande till tjänsten man söker.

Namnet personlighetstest kan vara något missvisande. Självklart finns det ingen personlighet som är  rätt eller fel. Se snarare testerna som ett verktyg i rekryteringsprocessen som ger information om vilken personlighet och vilka styrkor och utmaningar du har. Olika yrken och situationer kräver olika slags personligheter.

Mer tillförlitliga och rättvisa rekryteringar tack vare tester

Många studier visar på att desto fler moment som man tillför rekryteringsprocessen – desto större blir tillförlitligheten. Testerna ger alla sökande lika förutsättningar och hjälper rekryteraren att göra en rättvis och fördomsfri bedömning av din ansökan.

Beroende på vilken typ av tjänst du söker kommer du genomföra olika typer av tester. Det kan exempelvis vara personlighets- eller begåvningstester eller tester som mäter din reaktions- eller uppfattningsförmåga. Gemensamt för testerna är att rekryteraren får en tydligare bild av personen bakom cv:t och kan kartlägga vilka egenskaper du har som är relevanta för att prestera i den aktuella tjänsten.

Olika anledningar till om tester används i början eller slutet av processen

En del arbetsgivare väljer att lägga ett personlighetstest i börjar av rekryteringsprocessen. I vissa fall väljer arbetsgivaren till och med att använda sig av tester efter du ansökt om tjänsten, för att i ett tidigt skede kunna sålla bland de sökande. Andra arbetsgivare använder tester i slutet för att då bekräfta vad som kom fram under intervjuerna.

Den som är ansvarig över rekryteringen förstår såklart att du kan tycka det är nervöst att genomföra olika typer av tester för att komma vidare. Betrakta testerna som en naturlig del av hela rekryteringsprocessen, likt att du skickar in din ansökan eller den första intervjun. Ha även med dig att testerna är en viktig del i ett seriöst rekryteringsarbete för en så rättvis rekryteringsprocess som möjligt. Du får även feedback på dina testresultat vilket ger dig möjlighet att lära känna dig själv lite bättre.

Ärlighet varar längst

När du ska genomföra ett personlighetstest gäller det att vara så uppriktigt som möjlig. Det lyser snabbt igenom om du försökt att ge de svar du tror arbetsgivaren är ute efter. Proven består ofta av många snarliga frågeställningar. Det syns därmed tydligt om dina svar är inkonsekventa. Om du inte besvarar testet ärligt finns dessutom risken att du framstår på ett sätt vid intervjutillfället. Därefter visar testet en i värsta fall felaktig bild av vem du är professionellt. Du kan även få en roll som faktiskt inte passar dig.

Tre tips inför när du ska göra ett arbetspsykologiskt test:

  1. Sätt dig på en lugn och ostörd plats där du inte riskerar att bli distraherad under tiden du ska genomför testet. Stäng av din mobiltelefon och se till att ge dig själv gott om tid för att fokusera och utföra testet.
  2. Kolla upp innan du ska genomföra testet att både dator och anslutningen fungerar som det ska. Du vill inte att batteriet tar slut eller att anslutningen laggar precis innan du ska skicka in testresultatet.
  3. Andas djupt, slappna av och läs instruktionerna noga. De allra flesta tester ska du besvara så intuitivt som möjligt.

Om du vill fördjupa dig mer vad gäller arbetspsykologiska tester och vilka olika typer av tester du kan förväntas genomföra rekommenderar vi att du även tar del av artikeln Både du och arbetsgivaren vinner på testerna.

Relaterade artiklar