Så fixar du testerna när du söker jobb

Om du håller på att söka jobb är chansen stor att du har eller kommer att få genomföra någon typ av test som en del av rekryteringsprocessen. Det kan exempelvis vara ett personlighetstest, begåvningstest eller färdighetstest. I den här artikeln ger vi dig vägledning vad du bör tänka på när det är dags – så att du kan visa varför just du är rätt för tjänsten.

Målet är en bra matchning – från bådas håll!

Det är vanligt att känna sig nervös eller orolig inför att göra ett test och det är helt naturligt att vilja förbereda sig eller öva innan. Men jämfört med en arbetsintervju är det inte så lätt att öva inför ett personlighets- eller begåvningstest. Kom ihåg att syftet med testerna inte är att göra dig orolig, utan att leda till en bra matchning både för dig själv och arbetsgivaren.

Våga fråga om syftet med testet

Testerna är ofta till fördel både för dig och arbetsgivaren. Vilken typ av test du ska genomföra anpassas utifrån vilken tjänst som ska tillsättas och vilka egenskaper hos de sökande som är relevanta att jämföra. Idag är det vanligaste scenariot att testet skickas som en länk så att du kan genomföra dem från valfri plats. Är du osäker på syftet med testet och vad det mäter ska du fråga den som ansvarar över testet. Det är viktigt att du förstår vad du testats inom och varför innan du börjat genomföra testet.

Läs instruktionerna noggrant

Du underlättar för dig själv genom att läsa instruktionerna noggrant innan du påbörjar testet. Då vet du t.ex. om det går att gå tillbaka till en fråga senare och ta nästa så länge, eller hur lång tid du har på dig att svara på respektive fråga.

Skapa rätt förutsättningar för dig själv

Oftast är testerna på tid, därför är det viktigt att se till att sitta i lugn och ro så att du inte blir störd. Att genomföra ett test efter en jobbig dag är därmed inte att skapa rätt förutsättningar för sig själv. Se därför till att helst försöka göra testet när du är piggare i huvudet, allra helst efter en god natts sömn. Se också till så att batteriet på datorn är laddat (du vill inte att datorn dör precis när du ska skicka in testet…), internetuppkopplingen är okej och att popupfönster inte blockerar mitt i testet.

Det går att anpassa testerna individuellt

Om du har någon typ av funktionsvariation som du tror kan påverka testresultatet eller vill göra testet på ett annat språk, ta kontakt med den som rekryterar. Ofta går det att via testleverantören genomföra eventuella anpassningar, eller andra testalternativ, för att ge dig bästa möjliga förutsättningar och en rättvis bedömning.

Möjlighet till återkoppling

När testet är genomfört får du oftast resultatet skriftligt sammanställt och/eller en genomgång tillsammans med den som utför rekryteringen. Du får då möjlighet att själv återkoppla angående eventuella funderingar kring resultaten eller förklara närmre om du anser att något resultat är missvisande.

Låt inte testerna stressa dig allt för mycket. Kom ihåg att de endast är en av flera delar under en rekrytering. Se i stället testerna som ett komplement för att den som rekryterar ska veta att man fått rätt helhetsbild av dig. Lycka till!

Relaterade artiklar