Sök

Det här innebär kompetensbaserad rekrytering för dig som söker jobb

Söker du efter ett nytt jobb? Allt fler professionella rekryterare arbetar idag utifrån en kompetensbaserad rekryteringsmetodik. Därmed är det möjligt att du framöver kommer få vara med om en kompetensbaserad rekryteringsprocess. Det är helt naturligt att känna en osäkerhet inför jobbsökandet. I den här artikeln förklarar vi vad kompetensbaserad rekrytering innebär och vad du kan förvänta under en sådan process.

Fakta och potential istället för magkänsla och personliga preferenser

En kompetensbaserad rekryteringsprocess innebär att alla sökande ska bli behandlade på samma sätt och bedömda utifrån samma grunder. De företag som använder sig av den kompetensbaserade rekryteringsmetoden börjar med att göra en behovsanalys inom sin organisation. Därefter sammanställer han eller hon som sköter rekryteringen en kravprofil för den tjänst som organisationen önskar tillsätta. Utöver formella meriter anger man ofta tre till fem personliga egenskaper som behövs för att klara av arbetsuppgifterna i sin nya roll hos arbetsgivaren. Det är alltså kombinationen av personliga egenskaper och formella kompetenser som i förhållande till kravprofilen avgör vem som har störst potential för tjänsten.  

Alla får samma frågor

Om du går vidare till en intervju för ett företag som arbetar kompetensbaserat så kommer du ta del av en strukturerad intervju. Det betyder att rekryteraren innan intervjutillfället verkligen förberett och tänkt igenom de frågor som du kommer få och att samma frågor ska bli ställda till alla som blir intervjuade. Den som intervjuar kan därmed enklare bedöma och jämföra dina och övriga sökandes svar utifrån samma förutbestämda bedömningsmatris. 

Vid kompetensbaserad rekrytering ska frågorna fokusera på din kompetens och potential för den specifika tjänsten, inte beröra t.ex. privatliv eller fritidsintressenGenom att ha tydliga skattningsskalor blir det lättare för den som rekryterar att ställa de sökande mot varandra och att genomföra en rättvis och objektiv bedömning. 

Var beredd på att beskriva tidigare arbetsrelaterade situationer

När du blivit kallad till en intervju är du förmodligen glad, nervös och spänd. Kanske funderar du på vilka tidigare erfarenheter som är mest viktiga att framhäva? Då tänker du helt rätt. I en strukturerad intervju utgår rekryteraren från vad du tidigare har gjort. Sannolikt kommer du även få följdfrågor som utgår från hur och varför du gjorde som du gjorde och vilka resultat det gav. 

Många rekryterare utgår från den så kallade STAR-modellen. Den innebär kortfattat att kommer du få situationsbaserade frågor där du berättar om ett konkret tillfälle, din roll utifrån situationen, hur du hanterade händelsen och slutligen resultatet av dina handlingar. Den som håller i intervjun kanske vill veta mer om din samarbetsförmåga. Då kan hen exempelvis be dig exemplifiera arbetsgrupper du varit del av, berätta vad samarbetet gick ut på och hur relationen mellan gruppmedlemmarna var. Berätta då vad som var viktigt för att gruppen skulle nå målen. Förtydliga din roll i arbetsgruppen och vad du konkret bidrog med för att nå målet. Du kan även ta del  av vår tidigare artikel där vi tar upp 5 vanliga kompetensbaserade intervjufrågor. 

Tester kan bidra till att avgöra om du är rätt person för jobbet

Beroende på vilken typ av tjänst du söker kan rekryteraren ha valt olika typer av urvalsmetoder. Det är vanligt att bli tillfrågad om att utföra någon form av test när du går vidare i en kompetensbaserad process. Tanken är att ge en indikation om din logisk- analytiska förmåga, personlighetsdrag, hur du presterar och vad som driver och motiverar dig. Man vill även få fram hur du fungerar i olika arbetsrelaterade sammanhang. Resultatet ställs därefter i relationen till kravprofilen för tjänsten.  

Det kan också förekomma arbetsproverNär den används rätt ger arbetsprover hög validitet. De är därför ett bra verktyg för att förutse den sökandes framtida insatser och resultat i den tilltänkta rollen. 

Du tjänar på att vara ärlig

Att berätta så detaljerat om sig själv som man gör i en strukturerad intervju kan upplevas ovant. Men tänk på att det är dina samlade egenskaper som kommer vara avgörande för att den som håller i rekryteringen ska förstå att du är rätt person för tjänsten.  

Den som rekryterar har generellt förståelse för att du är nervös och att intervjusituationen kan kännas onaturligt. Det är helt okej! Ha med dig i tanken att det är lika för alla och att frågorna ställs för att avgöra hur du passar för tjänsten och i arbetsgruppen. Lika mycket som arbetsgivaren ska uppskatta dig och dina prestationer så ska du känna att du tar dig till rätt arbetsplats. För din egen skull är det därför viktigt att du svarar ärligt på de kompetensbaserade frågor som ställs.  

Lycka till med sökandeefter drömjobbet! 

Relaterade artiklar