5 tips för att ta fram bra arbetsprover

Det finns många olika urvalsmetoder att förhålla sig till när det är dags att rekrytera nya kollegor. En av de mest tillförlitliga metoderna är att låta kandidaterna utföra arbetsprover*. Med hjälp av denna typ av urvalsprocess får du i ett tidigt stadium en tydlig överblick över vilka kandidater som har rätt kompetens för tjänsten. Det är även en fördomsfri urvalsmetod som bidrar till att minska risken för felrekryteringar. Men hur tar du fram ett bra arbetsprov som ger ett användbart utfall? Nedan får du fem tips att tänka på när du utformar arbetsprover.

1. Utgå från kravprofilen

Utgå från de personliga egenskaper, färdigheter och kvalifikationer som uttrycks i kravprofilen. Ställ dig själv frågorna ”vad är syftet med arbetsprovet utifrån den kravprofil du tidigare har formulerat?” och ”vill du få fram kandidatens kunskap inom ett specifikt område eller ska fokus mer beröra vissa egenskaper eller kompetenser?”

2. Tydliga instruktioner

Det är viktigt att skapa en tydlig instruktion för arbetsprovet och betona vilken tyngd det har i rekryteringsprocessen som helhet. Alla kandidater ska få samma mall och tidsram att utgå ifrån, så att de blir bedömda utifrån samma förutsättningar.

3. Utforma arbetsprovet kopplat till tjänsten

Utforma arbetsprovet utifrån relevanta arbetsuppgifter och som kan kopplas direkt till den tjänst som ska tillsättas. Vilken typ av arbetsuppgifter kommer han eller hon att utföra? Vad är en typisk arbetsuppgift för rollen? Finns det kunskaper som är kritiska för att klara av tjänsten?

4. Krångla inte till det

Gör inte arbetsprovet mer komplicerat än nödvändigt. Det underlättar både för kandidaterna att visa vad de går för och för dig när du ska jämföra de olika proverna med varandra. Provet ska vara formulerat så att kandidaterna lätt förstår uppgiften och hur de ska få fram underlag för att utföra uppgiften. När i processen ska arbetsprovet göras? På plats innan intervjun eller ska kandidaten få uppgiften mejlad innan intervjun?

5. Ha respekt för kandidaternas tid

Du kan spara tid genom att använda tidigare producerat material till uppgiften. En fördel är också att kandidaten då får en bra kandidatupplevelse vad gäller hur företaget arbetar och uttrycker sig. Ha även respekt för kandidaternas tid och gör inte arbetsprovet allt för omfattande.

Vår förhoppning är att dessa tips underlättar för dig på vägen mot målet och att ni snart kan välkomna ännu en kompetent medarbetare. Lycka till!

* Schmidt F. L., & Hunter J. E. (1998) The Validity and Utility of Selection Methods in Personnel Psychology: Practical and Theoretical Implications of 85 Years of Research Findings. Psychological Bulletin.

Relaterade artiklar