Roger Tofft – en influencer på proptech-marknaden

Roger Tofft

Roger Tofft lever och andas innovation och teknik i fastighetsbranschen. Han är initiativtagare till PropTech Sweden och med sitt starka engagemang driver han branschutvecklingen framåt. Drivkraften är att smarta digitala lösningar både bidrar till en grönare planet och skapar möjligheter för tjänster som verkligen är kundnära. I den här artikeln delar han bl.a. med sig av Sydsveriges smartaste fastighet, smarta lösningar och hälsosam konkurrens inom proptech*.

Sprider kunskap inom Proptech i både Sverige och England

Han beskriver sig själv som en influencer på proptech-marknaden och är en stark förespråkare för digitalisering inom fastighetsbranschen. Roger startade sitt första bolag för cirka tio år sedan och är en stark entreprenör inom den digitala transformationen mellan tech- och fastighetsområdet. Idag står han med ena benet i Sverige och det andra i England, men det är framför allt i Sverige som han har gjort sig ett namn på proptech-marknaden.

En viktig händelse i Rogers entreprenöriella resa skedde 2016. Han var då delaktig i den digitala uppgraderingen av fastigheten Biskopsgården i Göteborg, som senare blev utsedd till Sydsveriges smartaste fastighet. Teamet bakom, som Roger var en del av, arbetade fram ett smart digitalt koncept med appar, digitala lås, smarta skärmar, närvarostyrd LED-belysning m.m. för ett modernt digitalt liv och ett hållbart boende.

– Då arbetade man väldigt mycket i silos, vilket gjorde det svårt som konsult att samverka mellan de olika leverantörerna. Idag är det tvärtom, alla pratar om hur man ska samarbete sinsemellan på bästa sätt. Och där kommer jag in!

Proptechinitiativet som driver branschutvecklingen framåt

PropTech Sweden startades 2019 av Roger och andra engagerade branschmänniskor. De skapade en medlemsorganisation och community för aktörer inom fastighetsteknologi som bidrar med kunskap och utbildning inom proptech. Genom bl.a. workshops och innovativa möten för de branschens talan och driver utvecklingen framåt. Roger ser initiativet som en viktig kugge i att göra fastigheter smartare och mer effektiva och han arbetar hårt för att öka både kunskapen och samarbetet inom branschen.

– När jag initierade PropTech Sweden sa jag att vi skulle nå hela vägen till bostadsministerns bord för att lyfta tech- och fastighetsfrågorna. Det står jag fast vid fortfarande. Idag är det många olika lagar och regler som håller tillbaka branschen, vilket leder till att vi inte kan göra det vi borde. Därför är det viktigt att belysa och lyfta detta och öka kunskapen hos alla!

Roger brinner för att öka kunskapen om proptech och har på flera sätt bidragit till ökad synlighet genom olika initiativ. Inom PropTech Sweden har han bl.a. skapat en internationell WhatsApp-grupp där medlemmar kan dela erfarenheter. Han har även varit med och grundat Nordic Proptech Awards som är ett viktigt steg i att attrahera kapital till företag inom branschen.

Smarta lösningar kan ge närmre kunddialog och grönare planet

Det finns många vinster med att ta tillvara på digitaliseringens fördelar, säger Roger. En del är att det skapas möjligheter att bli mer kundnära i dialogen. En annan är att det öppnas nya möjligheter för hur vi ska ta tillvara på vår planet. I dagsläget genererar fastighetsbranschen cirka 25–35 procent av all världens energiförbrukning. Siffror som skulle kunna förbättras markant genom smarta lösningar.

– Genom fler smarta lösningar blir vi mer datadrivna, vilket i sin tur kan leda till smartare och bättre beslut när det kommer till den smarta staden och bättre samverkan mellan exempelvis kommuner och leverantörer. Det finns många miljöer där vi kan både höja kvaliteten och sänka kostnaderna med smartare lösningar, tex. inom hälsosektorn, säger Roger.

Större muskler måste inte betyda bättre lösningar

Trots att de större bolagen inom fastighetsbranschen har de ekonomiska musklerna som krävs för att starta en digitaliseringsresa och testa nya tekniker är det nu dags för även de mindre bolagen att haka på. Detta skapar en hälsosam konkurrens på marknaden, vilket kan leda till bättre samverkan och generellt en bättre helhetslösning.

– Men vi måste bli bättre på att utbilda människor från grunden. I den digitala transaktionen är det ett överflöd av information. Hur kan vi med digital teknik göra att du får rätt information utifrån var du befinner dig? Och hur kan bolagen, oavsett storlek, haka på för att exempelvis bidra med sin del av att vi tillsammans ska uppfylla Parisavtalet? Det handlar om att hitta en balans, både vad gäller den privata och den professionella sidan.

För få fastighetsbolag prioriterar proptechfrågan vilket gör att bland annat hållbarhetsfrågorna tar längre tid att åtgärda än vad som är nödvändigt. Det finns många agila och snabbväxande företag inom proptechområdet som kan och vill vara med och driva utvecklingen. Frågan kanske är vilka som likt Roger vågar sticka ut?


Rogers tre uppmaningar till ledningsgrupper inom samhällsbyggnad

Det händer mycket på Proptechsidan, så vi bad Roger summera tre tankar att skicka med ledare inom branschen för att växa och utvecklas smart:

Skapa ett A-Team (en swat-styrka) 

– Kom ihåg att det inte en enmanshow! Fokusera på bygga en swat- styrka inom digitalisering och höj kompetensen överlag.  När transformationen ligger ensamt på en CDO blir det alldeles för personifierat beroende på hur den personen är. Man behöver lägger in fler resurser  för att kunna hantera all data som ledningsgruppen kommer behöva i sina årsredovisningar och i sitt beslutsunderlag. 

Var en förebild

– Ledningsgrupper bör skapa en kultur som främjar öppenhet, inkludering och innovation. En av de viktigaste faktorerna för att uppnå en högkvalitativ samhällsbyggnad är att förstå det konstanta generationsväxlingen som pågår. Den utvecklingen som sker nu kommer bara gå ännu snabbare när nästa generation medarbetare kommer in. 

– Ledningsgrupper inom samhällsbyggnadssektorn bör därför vara en förbild (en early adapter, not a late adapter) för andra branschen och erbjuda framtidens arbetsplats.

Bryt mönster och tänk nytt

– Samhällsbyggnadssektorn är ofta benägen att upprepa gamla mönster och traditionella metoder för att lösa problem. Ledningsgrupper bör därmed uppmuntra medarbetarna att tänka utanför boxen och utforska nya och innovativa lösningar på samhällsbyggnads problem. 

– Detta kan uppnås genom att uppmuntra medarbetare att dela sina idéer, experimentera och lära av sina misstag. Genom att bryta mönster och tänka nytt kan man uppnå en mer hållbar och effektiv samhällsbyggnad.


*Proptech = Property Technique/fastighetsteknik - en förkortning för Property Technologies och innebär en digitalisering av flera delar av fastighetsägarens affär.

Relaterade artiklar