Digitalisering – lösningen för att revolutionera byggbranschen och locka talangerna

Byggbranschen står inför en viktig utmaning när det gäller att attrahera ny kompetens och hålla jämna steg med den snabba teknikutvecklingen. Enligt Lotta Wibeck, expert på digitalisering inom byggbranschen, finns det en enorm potential. Men den hindras ofta av kortsiktiga affärslösningar och bolagens organisatoriska strukturer.

Långsam utveckling hindrar smarta digitaliseringssatsningar

Lotta Wibeck började sin karriär inom byggbranschen, men efter 90-talskraschen valde hon att satsa på IT och digitalisering. Under nästan 25 år har hon arbetat med olika frågor inom området i flera olika branscher. För cirka tolv år sedan återvände Lotta till byggbranschen där hon är en stark röst för att effektivisera genom hållbara digitaliseringslösningar.

– Jag vill vara med och bidra om så bara för att lyfta vår bransch några snäpp. Det finns en enorm potential, men mycket hindras av organisatoriska strukturer inom bolagen och kortsiktiga affärslösningar, säger Lotta.

Genom Lottas nyligen startade egna bolag Digitalization Agency (där hon titulerar sig själv Self Empowered Digitalization Agent) är hennes ambition att stötta och coacha främst bygg- och fastighetsbolag i deras digitaliseringsresa.

Hon menar att branschen har en alltför långsam utvecklingstakt och många missar fördelarna med smarta digitala lösningar. ”Visst, vissa lösningar kanske upplevs dyra initialt – men vad vinner vi på det långsiktigt?” är Lottas motfråga, som menar att man måste vända på tankesättet. Det inkluderar även hur branschen långsiktigt ska lyckas behålla och attrahera ny kompetens.

Lotta Wibeck
Lotta Wibeck

Digitala innovationer kan locka tillbaka talangerna

Idag vill de yngre generationerna arbeta för coola bolag. Då gäller det att visa varför det är så häftigt att arbeta inom byggbranschen. Ett av svaren är innovativa tekniska lösningar, menar Lotta. Genom att investera i bl.a. IoT-lösningar* och bättre uppkoppling skulle branschen kunna visa att den är digital, attraktiv och har en spännande framtid som man har möjlighet att vara del av. Det kan exempelvis vara sensoriska lösningar som larmar när det är för mycket damm på byggarbetsplatsen, eller teknik som kan säger till när det är för kallt att gjuta betong.

– Mitt mål är att vara med och skapa en mer hållbar bransch med stöd från det digitala. Genom att se till hela livscykeln och implementera fler digitala lösningar kan vi få duktiga medarbetare att stanna kvar i branschen samtidigt som vi kan attrahera nya talanger.

Tidigare fanns möjligheten att gå som lärling på ett helt annat sätt jämfört med idag. Det fanns även möjlighet att praktisera på byggen. Det är synd att man inte funnit en mellanväg för att ge ungdomarna chansen att kunna testa på byggbranschen, menar Lotta. Säkerheten är otroligt viktig, men om de inte har möjlighet att se byggprocesserna minskar chansen att de ser karriärmöjligheterna.

– Att få se de häftiga maskinerna och byggena på nära håll, eller testa att köra en maskin med joystick, skulle kunna ge fler insikten om att byggbranschen kanske vore något för dem, menar Lotta.

Framtidens kompetensförsörjning behöver flexibla punktinsatser

Om Lotta försöker att spå in i framtiden tror hon att byggbranschen kommer se annorlunda på kompetensförsörjningen framöver. Kompetensen behöver förstärkas på ett smidigare sätt än i dagsläget. En spaning Lotta också gör är att vi nog kommer se fler hybridarbetsplatser med egenföretagare som samlas under ett och samma paraply. Hon tror även att byggbranschen inte kommer behöva ha anställda i alla roller som idag.

– Man kommer förmodligen se mer av coach- och konsultlösningar för digitala punktinsatser när en viss typ av kompetens verkligen behövs.

Lotta exemplifierar med att man kan ta in en hållbarhetsexpert för en punktinsats i en viss del i ett projekt. Personen kommer in med sin spetskompetens och berikar teamet med sina kunskaper samtidigt som han eller hon coachar medarbetarna på företaget hur de ska arbeta både i projektet, men även framöver. 

”Människan vet inte det hon inte förstår”

Besluten för att investera mer i smarta digitaliseringslösningar ligger hos ledningen. Men i grund och botten är det människor som problematiserar implementeringen av digitala och smarta arbetsplatser. När människor inte har förståelse för exempelvis en process sår man tvivel genom okunskap.

– Människan vet inte det hon inte förstår och då väljer man valda sanningar utifrån den information man har fått till sig, slår Lotta fast och menar att tekniken verkligen kan hjälpa människor, och därmed branschen, att effektiviseras på så många sätt.

– Genom digitaliseringslösningar går det att göra hela byggprocessen mycket smartare, säkrare, mer hållbar och attraktivare att arbeta inom.

Genom att investera i digitala lösningar som IoT-teknik och bättre uppkoppling skulle alltså branschen kunna visa både på framtidstro och få fler att inse fördelarna med att arbeta inom samhällsbyggnad. Vad ser du att ditt bolag kan göra för att inte halka efter?


Lottas medskick till ledarna inom bygg- och fastighetsbranschen

Vi bad Lotta att skicka med tre viktiga punkter att tänka på kring digitalisering och kompetens till ledare inom byggbranscher:

  • Våga ta in annan extern kompetens än den ni själva sitter med. Inte för allt, men för specifika delar av er förändringsresa.
  • Sluta prata kostnad kopplat till digitalisering. Digitalisering är en förändring av människor och ni måste investera långsiktigt.
  • Sätt upp tydliga mål och mät dem. Annars vet man inte vad man gör eller varför.

* IoT (Internet of Things) är ett samlingsnamn för de tekniker som gör att saker med inbyggd elektronik och internetuppkoppling, kan styras eller utbyta data över ett nätverk.

 

Relaterade artiklar