Johan Braw: Branschens digitala takt går lätt att öka

Fastighetsbranschen bör inte falla offer för ryktet om att digitalisering är dyrt och komplicerat. Vi kan tillsammans ta kontroll själva över situationen och arbeta med lönsam digitalisering för att skapa en mer hållbar och effektiv bransch, menar Johan Braw. Som första ordföranden i allmännyttans digitaliseringsinitiativ och tidigare vd för bl.a. Sölvesborghem är lönsam digitalisering ett ämne han gärna samtalar om.

Konkurrens nödvändigt för att skapa innovation

Johan är en person som gärna söker lösningar på problem han stöter på. Utveckling och innovation är ämnen som ligger honom varmt om hjärtat. Under sina yrkesverksamma år i fastighetsbranschen upptäckte han en digital underprestation, kombinerat med inlåsningseffekter inom systemarkitekturen.

– Många företag har samma systemleverantörer i många år, då det upplevs komplicerat att byta mot ett eller flera nya system. Så länge vi upplever oss inlåsta i systemen kommer vi inte så mycket längre, även om en del mindre utvecklingssteg sker. Konkurrens är nödvändigt för att skapa innovation, säger Johan och efterlyser en öppenhet för att implementera och använda fler digitala lösningar inom fastighetsbranschen.

– Det finns mycket potential som branschen avstår ifrån att utnyttja. Det finns så mycket som man skulle kunna göra, men inte har gjort. För att det ska hända mer måste ledningspersoner intressera sig mycket mer för lönsam digitalisering.

 

Johan Braw

 

Digitaliseringsinitiativ flyttade fram allmännyttans position

Som ordförande för Allmännyttans digitaliseringsinitiativ var Johan med om att ta fram en digital agenda för allmännyttan, en bransch som omfattar cirka 300 bolag och 800 000 lägenheter i Sverige. Tanken var att utforma något tillsammans för att skapa en mer innovativ och konkurrenskraftig bransch. Johan noterade att det fanns ett gemensamt missnöje med systemleverantörerna och att det var nödvändigt att skapa konkurrens för att generera innovation.

En av idéerna var att för att verklig förändring ska kunna ske måste fastighetsaktörerna agera mycket mer samordnat, men ändå ha utrymme för företagens unika behov och vägval. På det sättet flyttade allmännyttan fram sina positioner inom digitalisering och Johan hoppas att fler initiativ ska följa.

REDI.city är just ett sådant positivt exempel, berättar Johan. Initiativet består av en bredd av fastighetsägare och fastighetsägarorganisationer som verkar för att tillsammans höja kvaliteten på fastigheterna såväl som samhället genom digitalisering. Johan hoppas mycket på att de ska få stor framgång.

Idag driver Johan det egna bolaget J Braw AB där han erbjuder privat och offentlig sektor konsultstöd inom ledning, juridik och PR. Uppdragen kan bl.a. beröra strategi- och metodikutveckling, interimsuppdrag, utbildningar och allmän rådgivning i konkreta frågor. Digitalisering är ett av hans favoritområden. Samtidigt understryker Johan att digitalisering bara är ett medel för att nå målen som ett bolag har satt upp.

Smarta digitala lösningar ger framtida stabila samhällsaktörer

Johan uppmanar alla bolag inom samhällsbyggnadssektorn att ställa sig frågan vilka digitaliseringsval som kan göra deras bolag mer lönsamma, dvs. om valen kan leda till ökade nettointäkter eller sänkta nettokostnader. Det kan exempelvis vara genom att installera digitala lägenhetslås för att minimera den administrativa nyckelhanteringen, minska transporterna och generera ökade hyresintäkter.

– Vilka val man gör kan vara avgörande för bolagets möjlighet att fortsatt vara en lönsam och stabil samhällsaktör, säger Johan.

Kundrelationer är en annan del som kan utvecklas. Genom förbättrade relationer kan kundnöjdheten öka, personalkostnaderna minska och arbetsmiljön förbättras.

Johan ger ett exempel på när Sölvesborgshem tog bort möjligheten för hyresgästerna att kunna ringa sin bovärd och i stället kunde man ringa kundtjänst under begränsade tider. Men framför allt göra sin felanmälan enkelt genom en applikation. Hyresgästerna fick automatiska statusuppdateringar under ärendehanteringstiden, likt när man e-handlar och inväntar en leverans.

En försämring kan man tycka vid första anblicken utifrån ett kundperspektiv. Kundnöjdheten sjönk mycket riktigt det första året, men efter att året hade gått började den klättra upp igen. Och efter två år var kundnöjdheten högre än när förändringen gjordes, även bland pensionärer! Samtidigt fick bovärdarna en bättre arbetsmiljö eftersom de fick arbeta mer ostört och kunderna kände sig mer sedda.

Stor potential inom samhällsbyggnadssektorn

Det är viktigt att göra de digitala vägvalen baserat på om de gör bolaget mer lönsamt eller inte och sedan följa en plan med tydliga ledstjärnor, menar Johan. Nya digitaliserade lösningar kan möjliggöra att företaget blir mer långsiktigt hållbart ekonomiskt, vilket i sin tur skapar möjligheter att kunna göra ännu mer i framtiden. En positiv spiral som Johan önskar sprida en större förståelse för.

Samhällsbyggnadssektorn har en stor potential att ännu bättre kunna ta tillvara på digitaliseringens fördelar, menar han.

– Vi behöver vara mer nyfikna på digitala beteendeförändringar i andra branscher och mer medvetna om de ekonomiska konsekvenserna av inlåsande systemarktitektur. På så sätt kan vi tillsammans skapa bättre lönsamhet och hållbarhet inom samhällsbyggnadsbranscherna.


Inspireras av tidigare generationer och innovationer – Johans boktips!

– Genom att titta tillbaka på hur tidigare generationer arbetet kan vi hämta inspiration från deras innovationer och driftighet. Om de kunde vara så smarta och handlingskraftiga borde vi kunna göra minst lika mycket idag!  säger Johan.

Lennart Schön har skrivit boken En modern svensk ekonomisk historia: tillväxt och omvandling under två sekel. En bok om Sveriges ekonomiska historia under två sekler som präglats av snabb förändring av ekonomi och samhälle. Boken spänner sig från omvandlingen från jordbrukssamhället i början av 1800-talet över industrialiseringen och exporttillväxten till dagens tjänstemannasamhälle. Läs den för att se vad du kan hämta från tidigare generationer och använda i ditt moderna arbetssätt!

Vill du veta mer? Kontakta Ida Viberg

Kommunikatör

ida.viberg@fasticon.se 072-389 99 72

Relaterade artiklar