Tvingar AI samhällsbyggnadssektorn att revolutioneras?

Alexander Yü

Det pratas alltmer om Artificiell Intelligens (AI) inom samhällsbyggnadssektorn. Redan 2050 kommer 70 procent av alla företag i världen använda sig av minst en form av AI-teknik. Alexander Yü, ordförande i Samhällsbyggarna Region Storstockholm, menar att de företag som är sena med att haka på teknikens utveckling riskerar att ha svårt att anpassa sig till den dåvarande marknadsutvecklingen.

AI och ML på väg att bli en självklarhet i branschen

Att använda sig av AI och Machine Learning (ML) för att effektivisera energianvändningen i byggnader är snart en självklarhet även inom bygg- och fastighetsbranschen. Har man inte AI i åtanke när man utvecklar nya fastigheter behöver det implementeras ganska snart.

– Enligt PwC och andra analysrapporter inom segmentet AI så kommer 45 procent av de totala ekonomiska vinsterna 2030 komma från produktförbättringar som stimulerar konsumenternas efterfrågan. Hur detta kommer påverka fastighetssektorn är svårt att bedöma, men att det kommer vara en del av vår utveckling- och förvaltningsaffär är svårt att ignorera, säger Alexander.

Han berättar vidare att USA var först med att forska tungt inom AI men nu har stagnerat en aning då Kina investerat stora summor pengar inom AI samt högteknologi och har mål att vara ledande samt slå USA inom AI till år 2030.

Till vardags arbetar Alexander för Atrium Ljungberg inom affärsutveckling på en avdelning som heter City Life Tech/Nya Affärer som analyserar där han bearbetar och exekverar potentialen inom nya affärs- och tjänsteutvecklingsmöjligheter för bolaget. Utöver rollen som ordförande i Samhällsbyggarna Region Storstockholm är han även engagerad i ett antal andra styrelseuppdrag kopplade till arkitektur och proptech. Att han har ett starkt intresse för, och breda kunskaper om, den digitala utvecklingen och AI relaterat till samhällsbyggnadsfrågor råder det därmed ingen tvekan om!

Tekniken som effektiviserar på flera plan

– AI är enkelt förklarat ett system som självständigt samlar in och beräknar stora mängder data som människan är för långsam för att själv räkna ut och dra slutsatser från. Denna typ av teknik är dessutom skicklig på att anpassa sitt beteende genom att analysera effekterna av tidigare åtgärder, vilket gör dem mycket effektiva, berättar Alexander.

Han jämför även AI med salt. Maten är basen i allt men saltet förbättrar smaken och förstärker upplevelsen av maten.

Teknologin används redan idag inom en mängd sektorer och är användbara på olika sätt inom de flesta branscher och segment. Alexander berättar engagerat att det kan handla om allt ifrån språköversättningar och virtuella assistenter (t.ex. automatiska chattfunktioner) till robotprocessautomatiseringar och avancerad maskinlärning.

De som tvekar kommer förlora

Behoven vad gäller syfte och intresse för AI-tekniken skiljer sig åt mellan byggbolag och fastighetsbolag.

– Byggbolagen vill, enkelt förklarat, sälja och bygga fastigheter efter en kunds beställning eller maximering av kortsiktig vinst, medan fastighetsbolagen förvaltar. De ser på AI utifrån helt olika utgångspunkter, säger Alexander.

Som exempel hänvisar han till en känd företagsprofil för ett känt fastighetsbolag som uttalat sig om att 90 procent av bolagets byggnader behöver effektiviseras på sikt när det kommer till energifrågan. Det visar på vikten av att förstå hur de olika systemen i en fastighet kommunicerar med varandra, och att de inte motarbetar varandra, vilket systemen ofta gör i många fastigheter.

På byggbolagens sida handlar det till stor del om automatiseringar och robotisering inom byggnadsteknik och konstruktionsteknik. Även andra funktioner såsom BIM system och smarta IT lösningar är idag redan AI-anpassade för att kunna ta snabbare, klokare och ibland säkerhetsmässigt mindre risktagande beslut.

Alexander betonar vikten av att tänka på AI ett tidigt skede när man utvecklar nya fastigheter som man vill ska vara moderna och energieffektiva.

– Man måste också tidigt tänka på användarens bästa när fastigheten i ett senare skede är i drift. Om man inte tänker på det i dagsläget kommer organisationen bli omsprungen av de andra företag som varit mer proaktiva och då är chanserna att hamna efter som attraktiv aktör på marknaden redan 2030, menar Alexander.

Relaterade artiklar