Att lösa kompetensfrågan – en av de största utmaningarna för proptech

En av de största utmaningarna inom proptech-branschen är att sammanföra tech- och fastighetsbolagen. För att möta utmaningen är det viktigt att öka kunskapen om proptech och lösa kompetensbristen inom branschen. Det menar Roger Tofft, initiativtagare till PropTech Sweden. Han jobbar med att lyfta frågorna för att gemensamt hitta lösningar som stärker både tech- och fastighetsbolagen.

Stor utmaning att sammanföra tech med fastighet

Med sitt brinnande intresse för att sammanföra tech- och fastighetsbranschen är Roger Tofft ett känt namn inom proptech*.  Han är en entreprenör som ser ljust på framtiden, även om det såklart finns utmaningar på vägen. 2019 startade han upp initiativet PropTech Sweden, en medlemsorganisation och community som verkar för att bidra med kunskap och utbildning inom proptech. Det är också en viktig kugge i att göra fastigheter smartare och mer effektiva. De arbetar hårt för ett starkare samarbete inom branschen mellan tech- och fastighetssida.

– En av de största utmaningarna inom proptech är att sammanföra tech- och fastighetsområdet. Fastighetssidan saknar ofta datadrivna människor, medan techsidan har svårt att hitta kompetens och att anställa personer som kan driva stora projekt. En annan utmaning är att fastighetsbolagen generellt har längre beslutsvägar än techbolagen, vilket kan göra det svårt att fatta snabba beslut. Även kompetensbristen är ett problem, säger Roger.

 

Roger Tofft

 

70 000 personer saknas – ”walk the talk” för att locka kompetens

På techsidan saknas det i dagsläget omkring 70 000 personer. Lönerna trissas upp och att hitta rätt kompetens är mycket svårt. Även fastighetssidan har svårt att hitta rätt kompetens och kandidaterna tvekar inte att byta arbetsgivare när ett mer lockande erbjudande dyker upp. Något som sammantaget påverkar hela proptech-branschen. Hur man ska lösa detta har inte Roger något rakt svar på. Men det är viktigt att belysa kompetensbristen och lyfta frågan för att gemensamt hitta lösningar kring hur man ska attrahera medarbetare med rätt kompetens och även få dem att vilja stanna över tid, menar Roger.

– ”You have to walk the talk” – annars kommer de inte vilja jobba hos dig, det är bara inse fakta, säger Roger med eftertryck.

För att förbereda organisationerna så att de är digitalt redo inför kommande utmaningar och kompetensbehov behöver man se framåt tillsammans – hur ser framtiden ut? Vilka är framtidens jobb? Hur ser datan ut? Vilka siffror ska man titta på? Många organisationer missar att se till individens behov, alltså var individen är i sitt liv och ha en förståelse för varje persons unika livssituation. Detta kan vara en faktor till att man tappar kompetens till andra branscher.

– Vi glömmer bort människan bakom tekniken. Ledningsgrupperna behöver självklart ha vissa regler på en arbetsplats och de behöver driva vissa frågor. Men de måste också förstå och tänka på människan. Efter covid har det blivit ett stort digitalt skifte, man måste se det och börja tänka i nya banor.

Ett samspråk kan skapa effektivitet på flera plan

Fastighetsbranschen har var lite av en ”late adapter” när det kommer till digitala lösningar, men de senaste åren har inneburit en rejäl skjuts framåt. När covidviruset slog till fanns inga andra val än att faktiskt ta steget och anpassa sig utifrån de nya förutsättningarna, menar Roger. Men en fråga som följt med hela tiden efterhand att man tagit in nya kompetenser är ”var börjar vi?”. Frågan kvarstår fast det nu gått några år. Här skulle fastighetssidan kunna lära av tech-sidan, säger Roger.

En utmaning inom proptech är dock att fastighets- och techbranschen talar olika språk, samtidigt som branschernas kultur skiljer sig åt. Roger menar att man behöver bygga ett samspråk för att överbrygga kulturskillnaderna och skapa en gemensam samsyn. Något som skulle gynna proptechbranschen och skapa effektivitet på flera plan. En annan utmaning är fastighetsbranschen ligger så pass långt efter techbranschen vad gäller den digitala resan. Det gör att en samsyn saknas och det försvårar i sin tur vad gäller att bygga gemensamma plattformar.

Med fortsatt samarbete och ökad samsyn mellan fastighets- och techbranschen kan framtiden se mer lovande ut för proptech - en resa som Roger och PropTech Sweden med största sannolikhet kommer vara delaktig i att det verkligen sker.


Kunskap ger makt!

Rogers tips för att hålla dig uppdaterad:

Personer att följa på LinkedIn:

  • Antony slumbers
  • James Dearsley 
  • Zander geronimos, Metaprop
  • Calle henriksson, Revelop
  • Timo Murberger, Hub

Swedish PropTech Map:

Kolla in listan med samlade PropTech-företag i sverige samt  internationella medlemmar:

https://www.proptechsweden.org/proptechmap


*Proptech = Property Technique/fastighetsteknik - en förkortning för Property Technologies och innebär en digitalisering av flera delar av fastighetsägarens affär.

 

Relaterade artiklar