Lotta Wibeck - en stark röst för hållbar digitalisering i byggbranschen

Lotta Wibeck

Varför går digitalisering av bygg- och fastighetsbranschen så långsamt? Och hur kan vi skapa smartare arbetsplatser genom digitaliserade lösningar? Lotta Wibeck, expert på digitalisering inom byggbranschen, menar att det behövs en "branschmuskel" – något som driver implementationen.

Som initiativtagare till Digilyftet arbetar hon för att skapa förutsättningar för en digital omställning inom samhällsbyggnad. Lotta tvekar inte heller när det kommer till att peka på problemområden och framföra sina åsikter, allt för att få till en förändring i rätt riktning.

”Hollywood-projekt” tar stor del av finansiella branschmedel

Enligt Lotta Wibeck har bygg- och fastighetsbranschen en alltför långsam utvecklingstakt. Hon är övertygad om att det handlar om att vända på tankesättet och se det långsiktiga värdet av investeringar i innovativa lösningar. Med 25 års erfarenhet av IT- och digitaliseringslösningar, varav de senaste tolv inom byggbranschen är hon en stark röst inom området. Idag siktar hon in sig på att stötta och coacha främst bygg- och fastighetsbolag i deras digitaliseringsresa genom sitt nystartade företag Digitalization Agency. Dessutom är hon styrelseledamot i flera bolag.

För att lyfta branschen var Lotta en av initiativtagarna till Digilyftet. Ett branschprojekt inom samhällsbyggnadsprogrammet Smart Built Environment som skapar förutsättningar för små och medelstora byggbolag inom samhällsbyggnad till en digital omställning. Då 90 procent inom sektorn består av just små och medelstora företag var det naturligt att rikta Digilyftet mot den målgruppen. Lotta beskriver initiativet som en ”branschmuskel” och förtydligar:

– Varje muskel har sin antagonist. Översatt till byggbranschen är techbolagen som producenter den ena muskeln och byggbolagen som konsumenter dess antagonist. Båda lika viktiga och måste fungera tillsammans i en rörelse. Digilyftet handlar om att lyfta bolagen från sitt nuläge till ett önskat digitalt läge. Idag finns det ingen muskel för ConTech-sidan, bara för PropTech*. Därför är det viktigt att techbolagen och byggbolagen samverkar. Det här är ett sätt att få ihop byggbranschens analoga och manuella siloprocesser till mer datadrivna arbetssätt.

Lotta känner viss oro över att en stor del av de investeringarna på området går till vad hon kallar ”Hollywood-projekt”. Det vill säga stora projekt som ”har råd” med egen digitalisering sker ofta i piloter som aldrig skalar.

– Projektet får spotlights på sig, många duktiga människor är engagerade och de arbetar ihop med techbolag som bidrar med coola lösningar. Det finansieras, blir belyst i media, men sen då? ifrågasätter Lotta, som blivit en stark röst för att lyfta tankarna inom området.

”Alla inom bygg har rätt till en digitalt stödjande miljö”

Lotta betonar att hon har förståelse för att techbolagen är beroende av bolag med större ekonomiska muskler. Problemet menar hon är att de är väldigt intresserade av utvecklingsdelen, men inte efterföljande förvaltning. Samtidigt menar Lotta att om byggbranschen ska bli mer effektiv måste branschen bli mycket mer datadriven och där är techbolagen viktiga att samarbeta med.

– Jag menar att alla inom bygg har rätt till en digitalt stödjande miljö, det borde vara en rättighet idag!

Hon exemplifierar med att det i dagsläget generellt saknas god uppkoppling ute på byggena samtidigt som bodarna av säkerhetsskäl står kilometervis från själva byggarbetsplatsen. Om något behöver hämtas är det väldigt långt att åka och byggarbetarna spiller mycket tid på att bara ta sig fram och tillbaka mellan bodar och byggarbetsplats. Här skulle digitalisering kunna effektivisera genom att medarbetarna exempelvis skulle kunna ha en varsin handdator med gemensam data, AI-verktyg som hjälper dem och katalogisering av dokument och av vilka verktyg och maskiner som finns på plats och inte.

–  Det finns även många bra sensorlösningar, men en sensor behöver ett uppkopplingssystem. Många är öppna för att investera när man pratar om det, men samtidigt ser de digitaliseringslösningarna som en stor kostnad. Det är en inkörningsperiod när det kommer till att lära sig förstå fördelarna och kostnadsbesparingarna över tid med att man har viktig information i realtid och sensorer som kan larma och effektivisera på olika sätt. 

Lotta fortsätter:

– Jag tror att digitala coachningslösningar skulle kunna vara till stor hjälp för detta. Man pratar ofta om smarta hus, men tänk dig resultaten av en smart arbetsplats! säger Lotta, samtidigt som hon slår ut med händerna i en engagerad gest.

Idag arbetsleder en arbetsledare kanske tjugo eller trettio procent av sin arbetstid, då en stor del går åt till att hantera olika digitala problem så som lösenordshantering, inloggningar och administrera projektnummer, berättar Lotta. De som arbetar administrativt på byggena för över information till bland annat Excel. Informationen förs sedan över i ett annat system. Lotta beskriver det som öar av information och dessa öar är i dagsläget inte sammankopplade på ett effektivt sätt. Det är inte en smart arbetsplats.

– Det blir som ett lapptäcke som inte hänger ihop, säger hon med eftertryck. Byggbranschen står inför en viktig utmaning när det gäller att digitalisera sina verksamheter. Genom att våga tänka om och göra lite annorlunda kan branschen bli så mycket mer effektiv och smartare!


Lottas tips för att hålla dig uppdaterad!

Om du vill lära sig mer om digitaliseringens möjligheter rekommenderar Lotta de här tre poddarna:

För att hitta inspiration är det viktigt att omvärldsbevaka, säger Lotta. Här är några av de sidor hon själv rekommenderar för att hålla dig uppdaterad:


*PropTech = Property Technique/fastighetsteknik och Contech = Construction Technique/byggteknik

Relaterade artiklar