Hur du säger upp dig med stil

Att säga upp sig är ofta ett svårt och känsligt moment i yrkeslivet. Men oavsett hur länge du har varit anställd, eller anledningen till att du väljer att byta arbetsgivare, är det viktigt att avsluta arbetsrelation snyggt och professionellt. Tappa inte det förtroende och anseende du byggt upp.

Om du slarvar, pratar negativt eller tar genvägar mot slutet är det den bilden dina kollegor kommer att minnas och dela med sig av. Inte hur bra och engagerad du var i början. Genom ett snyggt avslut stärker du både ditt personliga varumärke och framtida möjligheter. Så, hur avslutar du din anställning på bästa sätt och lämnar ett positivt avtryck?

Tiderna förändras

Under en stor del av 1900-talet var det eftersträvansvärt att arbeta länge på samma arbetsplats. Guldklocka för lång och trogen tjänst var något prestigefullt att eftersträva. Idag är det istället inget konstigt med att byta jobb i snitt var tredje och femte år. Det är naturligt att byta arbetsplats för att utvecklas i sin yrkesroll och skaffa sig nya kompetenser. Det kan till och med vara ett måste för många om man önskar en snabbare karriärs- och löneutveckling. Även om det är naturligt att byta arbetsgivare flera gånger under karriären är det fortfarande ett känsligt moment i yrkeslivet. 

Det spelar roll hur du säger upp dig

På vilket sätt du väljer att säga upp dig kan även vara avgörande för din framtida karriär, även om du valt att gå vidare till en ny organisation. Om du inte gör ett snyggt avslut riskerar du besvikna kollegor och dåliga referenser. När du i framtiden önskar byta jobb igen har du då satt krokben för dig själv. Därför är det viktigt att i möjligaste mån se till att ditt avslut blir så snyggt som möjligt. Om du spelar dina kort rätt kan du lämna företaget i en positiv anda och människor minns dig som pålitlig och professionell.  

Ta reda på din uppsägningstid

Efter uppsägningen väntar oftast nya planer. Kanske har du fått ett nytt jobb, vill ta en time out, ska börja studera eller åka på långresa. För att underlätta planeringen bör du därför börja med att ta reda på din uppsägningstid, den ska stå i ditt anställningsavtal. 

När blir min sista arbetsdag?

De allra flesta har 1-3 månaders uppsägningstid. Vi säger att du har en månads uppsägningstid och säger upp dig den 10 maj. Då blir din sista arbetsdag hos nuvarande arbetsgivaren den 10 juni. Skulle motsvarande datum saknas nästkommande månad så upphör din anställning sista dagen den månaden. Om du säger upp dig den 31 mars blir alltså din sista anställningsdag (med en månads uppsägningstid) den 30 april, då april månad inte består av 30 och inte 31 dagar.  

Kom ihåg att du har en skyldighet att följa det avtal du skrev under när du påbörjade din anställning fram till din sista arbetsdag. Det går alltid att fråga arbetsgivaren om möjligheten att lämna tidigare. Ett sådant beslut är dock alltid upp till arbetsgivaren och styrs bland annat av behovet, dina arbetsuppgifter och konkurrenssituationen.   

Undvik skvaller – gå direkt till chefen

Prata inte med dina kollegor om att du ska säga upp dig innan du har gjort det. Försök håll det hemligt fram till att du tagit snacket med din närmsta chef. Skvaller har en tendens att röra sig fort och det är inte till din fördel om arbetsgivaren på omvägar får veta att du ska sluta, innan du hunnit berätta det personligen. 

Boka ett möte med din chef och förbered innan på vad du ska du säga. Förklara utifrån ett konstruktiv perspektiv varför du väljer att lämna organisationen. De organisationer som vill utvecklas uppskattar konstruktiv feedback från sin personal för att bli en bättre arbetsgivare i framtiden. Det handlar också om att ge arbetsgivaren en förståelse gällande ditt beslut.  

Ta gärna även initiativ till ett uppföljningsmöte där ni diskuterar hur din överlämning ska gå till, både vad gäller upplärning av eventuell tillfällig ersättare, eller efterträdare och överlämning till kollegor. 

Ha uppsägningen skriftligt

Det är alltid bra att ha viktiga juridiska beslut på papper. Samma sak gäller vid en uppsägning. Skulle det (mot förmodan) bli en tvist med arbetsgivaren är det viktigt att ha ett dokument som bevisar från och med när du har sagt upp dig. Skicka gärna dokumentet digitalt från din privata mailadress så att det går att spåra att mottagaren tagit emot dokumentet.  

Bekräfta din muntliga uppsägning skriftligt. Nämn från vilket datum du väljer att säga upp dig, företagets namn och vilket datum som blir din sista anställningsdag. Skriv under med ditt namn och personnummer, så att det inte går att förväxla dig med någon annan. Om det är lämpligt kan du med fördel avsluta brevet med några positiva rader genom att tacka för din tid på företaget och de möjligheterna du fått under din anställningstid. Du kan exempelvis skriva: 

Hej,  

enlighet med vårt samtal bekräftar jag härmed att jag valt att från och med (dagens datum) säga upp min anställning hos (företagets namn)Min sista anställningsdag blir den XX månad 20XX. 

Jag vill tacka för min tid hos (företagets namn) och för de utvecklingsmöjligheter som jag fått ta del av under de år jag arbetat tillsammans med er. 

Vänliga hälsningar,

Förnamn Efternamn  

Personnummer 

Lämna med flaggan i topp!

Oavsett om du har en bra eller mindre bra relation till din arbetsgivare, försök att lämna med flaggan i topp. Om inte annat, så för din egen skull! Tiden från att du säger upp dig fram till din sista arbetsdag är en tid för hur du väljer att avslutningsvis profilera dig. Missa inte den chansen. 

  • Lägg upp en plan för hur du ska hinna avsluta så mycket som möjligt under din uppsägningstid.
  • Om det inte redan finns – skriv en detaljerad beskrivning av dina arbetsuppgifter till den personen som kommer att ersätta dig. Det kommer tas emot med stor tacksamhet!
  • Berätta för dina kunder och kontakter när du kommer att lämna företaget och berätta vem de ska kontakta i framtiden.
  • Tidsinställ ett autosvar på din mejl med samma information och låt det gälla från och med dagen efter din sista anställningsdag. 
  • Underskatta inte vikten av ett tack! Tacka både dina kollegor och chefer, men även kunder och kontakter för vad de gett dig. Gärna via mejl. 
  • Om det inte finns uppenbar anledning till motsatsen, fortsätt att framöver prata gott om företaget och dina kollegor. 

Relaterade artiklar