En gång chef, alltid chef?

En chefsroll kan vara både rolig och utmanande. Du har inflytande, ansvar och mandat. Med chefsrollen kommer traditionellt även status. Men bara för att du är chef idag, måste även ditt nästa jobb vara en chefsroll?

Inte sällan kommer vi i kontakt med personer i ledande ställning som i förtrolighet berättar att de skulle vilja lämna chefsrollen till förmån för en friare specialistroll. Du som funderar på om du ska vara chef eller inte framöver – i den här artikeln får du ta del av situationer och frågor du kan ställas inför och hur du kan hantera dem.

”Should I stay or should I go?”

Att vara chef och ha personalansvar har både sina för- och nackdelar. Det är inte bara punkgruppen The Clash som har anledning att basunera ut: ”Should I stay or should I go?”.

De flesta chefer har sökt tjänsten som ett naturligt steg i karriären. Andra har blivit utvalda genom att t.ex. en chef sett potential i personen. Hen blev därmed uppmuntrad att söka  den en ledig roll. Det finns såklart även de som blivit erbjudna tjänsten och tagit på sig en chefsroll som egentligen inte var efterfrågad. Oavsett hur du har fått din chefsroll kan det vara svårt att veta vilken väg du ska välja framöver. Vill du fortsätta vara chef? Eller vill du slippa chefsansvaret och testa på någon annan typ av roll framöver? En del i processen kan vara att klargöra för dig själv vad det är omgivningen förväntar sig av dig. Ställ även dig själv frågan vad du verkligen vill.

Det går att komma tillbaka som chef igen

Om du beslutar dig för att inte ha en chefsroll kan det vara bra att göra det i en annan organisation. Genom att testa vingarna med nya kollegor och i ett nytt sammanhang blir det enklare och naturligare att lyfta och utvecklas i din nya roll. Det anses ofta positivt att gå mellan beställar- och leverantörssidan för att få en ökad förståelse. På samma sätt kan det vara lärorikt att varva mellan chefs- och specialistroller.

Kom ihåg att det inte innebär något definitivt beslut att välja bort chefsrollen under en period. Du kan alltid söka dig tillbaka igen. Det kan vara så att lusten till att vara chef kommer tillbaka om du får vila från rollen ett tag. Se det som att du helt enkelt byter jobb! Förmodligen har du många spännande tjänster framför dig i yrkeslivet.

Förbered argument till varför du vill byta roll

Det finns flera olika orsaker till att man, i andras ögon, väljer att backa i karriären och lämna en chefsposition. Du ska självklart svara så ärligt du kan utifrån din individuella situation. En vanlig anledning är att personen hade en bild innan av att få vara med och utveckla organisationen och medarbetarna, samt få utnyttja sina specialistkunskaper strategiskt.

Tyvärr är det inte ovanligt att administration och personalfrågor upptar en stor del av arbetstiden. Kanske var man inte förberedd på detta. Kvar blir en känsla av att inte arbeta med det man trodde från början, helt enkelt.

Vilka frågor ställer en framtida arbetsgivare?

Som rekryterare vet vi att en utmaning kan vara din framtida arbetsgivares förutfattade meningar om att du är överkvalificerad. Det finns de som finner det märkligt att frivilligt degradera bort chefsrollen, medan andra har en stor förståelse för beslutet och ser positivt på erfarenheterna.

Med det sagt finns det arbetsgivare som kommer att ställa en del frågor innan eller under arbetsintervjun om ditt val. Se därför till att redan innan ha tänkt igenom svaren på några av de vanligaste frågorna som kan dyka upp. Fokusera dock på varför du vill ha en viss tjänst.

En fråga som kan dyka upp är om arbetsgivaren kan stimulera dig i din nya roll och hur länge du tror att du kommer vilja vara kvar. Det är såklart svårt att veta helt säkert, men ha i åtanke att det ligger i arbetsgivarens intresse att försäkra sig om att du är seriös och ser dig själv långsiktigt i rollen. De vill försäkra sig om att ditt beslut inte är en plötslig ingivelse.

Fundera även på varför du vill backa bandet och exempelvis ha en specialistroll istället för en ledarroll. Vanliga underliggande frågor som kanske inte ställs rakt ut kan vara om du tidigare har gått in i väggen, varför du tröttnat på chefsrollen, eller om det var så att du inte fungerade som chef och varför det var så. Väv därför in information som besvarar dessa frågor när du berättar om dig själv och dina framtidsvisioner.

Eftersom du sannolikt kommer ha mindre förpliktelser när du släpper personalansvar och andra ansvarsområden kommer du förmodligen få räkna med att gå ner i lön. Därför behöver du tänka igenom ungefär vilket lönespann du kan tänka dig i din nya roll för att ändå ha kvar en levnadsstandard som du trivs med.

Dina chefskunskaper är det som gör dig till en fantastisk specialist

Vissa arbetsgivare kanske först tvekar inför att anställa en chef på en specialisttjänst, eller har svårt att förstå att en driven person vill ”kliva ned ett steg” i karriären. Framhäv därför att precis det som gör dig kompetent som chef, din ansvarskänsla, kommunikationsförmåga och resultatdriv, också är precis de egenskaper som gör dig till en lika kompetent specialist!

Nästa karriärsteg behöver inte alltid vara uppåt!

Relaterade artiklar