BIM-ledaren som driver digitalisering inom samhällsbyggnad

Adam Mohammadi

Adam Mohammadi har en passion för att använda teknologi för att förbättra byggprocessen och skapa bättre, mer hållbara byggnader. När man pratar med Adam är det tydligt att den allra största kärleken inom teknologin är den till BIM. Genom sin populära podd, BIMpodden, har han etablerat sig som en visionär och inspiratör för många inom byggbranschen. Vi har pratat med Adam om digitaliseringens potential och de hinder och motstånd som finns inom byggbranschen.

Ett verktyg med potential att revolutionera byggbranschen

Namnet Adam Mohammadi är för många synonymt med det digitala verktyget BIM (byggnadsinformationsmodellering). Valet att specialisera sig på BIM föll sig naturligt då Adam tyckte det var en spännande teknologi med potential att förbättra effektiviteten och kvaliteten på byggprojekt. Genom att nischa sig på BIM kan han bidra till att implementera ingenjörskonsten och samtidigt förbättra byggbranschen. BIM är också ett koncept som har stor påverkan på samhället, genom att bidra till hållbarhet och resurseffektivitet, påpekar Adam. Han ser även stora möjligheter att kunna bidra till en mer hållbar framtid och göra en positiv skillnad i samhället.

– BIM är en relativt ny teknologi som har potential att revolutionera byggbranschen. Men det finns fortfarande mycket okunskap om hur man ska använda den effektivt och vilka fördelar det kan ge, säger Adam.

Podden som bjuder in till kunskapsdelning och BIM-samtal

Utöver sin roll som BIM-ledare på JM driver Adam BIMpodden, en podcast som fokuserar på BIM och dess tillämpningar inom samhällsbyggnadssektorn. Adam berättar att podden erbjuder en dedikerad plattform för att diskutera tekniska och praktiska aspekter av BIM och digitalisering. Podden fyller även en viktig lucka som tidigare saknades för att diskutera olika erfarenheter om BIM. Genom att bjuda in experter som delar sina erfarenheter och kunskaper om bl.a. BIM, digitala tvillingar, AI, och VR hjälper BIMpodden till att fylla ett viktigt hål i poddlandskapet.

Digitala verktyg viktiga för branschens fortsatta utveckling

Adam menar att digitaliseringen kan vara en kraftfull drivkraft för att förbättra byggprocessen och göra den mer effektiv. Men för att uppnå full potential är det viktigt att ha ett tydligt syfte och en färdplan som är anpassad till företagets affär och strukturkapital. Det är också viktigt att hela ledningen är engagerad och att rätt personer är på rätt plats. Genom att använda digitala verktyg och tekniker som BIM kan man skapa en digital modell av byggnaden, vilket möjliggör för olika aktörer att samarbeta och kommunicera mer effektivt och detaljerat. Detta kan minska risken för fel och brister i produktion, vilket i sin tur kan spara både tid och pengar på lång sikt.

Digitaliseringen kan också bidra till att öka effektiviteten i byggprocessen genom att använda automation och robotteknik för att utföra uppgifter som tidigare krävde manuellt arbete. Men det är viktigt att inte enbart fokusera på att spara tid och pengar, utan även att prioritera andra viktiga aspekter av byggprocessen, såsom kvalitet, hållbarhet och säkerhet. Genom att använda digitala verktyg och tekniker kan man också bättre övervaka och hantera dessa aspekter. Det kan exempelvis vara genom att använda sensorer och dataanalys för att övervaka energiförbrukning eller luftkvalitet i byggnader.

Adam betonar att det är viktigt att tänka på att digitaliseringen inte bara handlar om teknik. Det handlar också om att utveckla nya samarbetsmodeller och att förändra kulturen inom byggbranschen. För att företagen ska lyckas med digitaliseringsambitionerna behövs det specifika yrkesroller inom samhällsbyggnadssektorn som digitala strateger, BIM-experter och dataanalytiker. Det behövs även personer som är specialiserade på att utbilda och träna personalen i digitala verktyg och processer.

En spikrak väg mot framgång?

Utifrån sett är det lätt att tro att Adam haft en spikrak väg med att nå andra med sin vision. Men nej, även han har stött på flera hinder och motstånd när det gäller digitalisering inom byggbranschen.

– Ett av de största hindren är den kulturella motviljan till förändring som ofta finns inom byggbranschen. Många är vana vid att arbeta på ett visst sätt och är skeptiska till att använda nya verktyg och processer. En annan utmaning är bristen på kompetens inom området. Det finns en stor efterfrågan på BIM-experter som kan stötta byggprocessen.

Han har även stött på ekonomiska hinder.

– Investeringar i digitalisering kan vara dyra i början, vilket kan skrämma av mindre företag eller enskilda aktörer från att ta steget till digitalisering. Många vill mäta och sätter alldeles för korta ”testtider”. De tror att de ska se resultat efter ett eller två år. Men det kan vara svårt att beräkna och kommunicera avkastningen på digitaliseringen.

För att övervinna dessa hinder och motstånd krävs det en bredare förändring i byggbranschen, säger Adam. Han menar att det krävs utbildning och kompetensutveckling, nya samarbetsmodeller och en kultur som är mer öppen för förändring och innovation.

Men trots dessa hinder ger Adam inte upp sin vision om digitalisering inom byggbranschen. Han är fast övertygad om det går att skapa en förändring och är fast besluten att vara en del av den. Adam är en person som vet att det krävs tålamod och uthållighet för att nå målet. Han är också säker på att det är värt det i slutändan.

Relaterade artiklar