Adam använder BIM för att utveckla morgondagens samhälle

Adam Mohammadi

Adam Mohammadi har alltid haft en vision om att bidra till samhället på något sätt. Efter några år som konsult landade han rollen som BIM-ledare på JM. Parallellt gjorde Adam sig ett branschnamn genom BIMpodden. Genom att bjuda in experter som delar sina erfarenheter och kunskaper hjälper BIMpodden till att fylla ett viktigt hål i både i byggbranschen och poddlandskapet.

Från projektör till BIM-ledare

Adam berättar att han alltid tänkt långsiktigt och haft en väldigt klar bild med vad han vill göra och hur han ska uppnå sitt mål. Han förstod tidigt i karriären att det var ett viktigt först steg i karriären att börja som projektör. Dels för att lära sig hur konsultupplägget fungerade och dels för förstå hur man ritar projekt från start, för att därefter lära sig konkreta ritningsverktyg.

Efter några år som konsult konstaterade Adam att de flesta uppdragen kom från entreprenadsidan och beställarsida. Han kände att det var dags att byta till beställarsidan. Adam hamnade då som slutbeställare med uppdrag att optimera BIM (byggnadsinformationsmodellering) på JM i Stockholm, där han numera är BIM-ledare sedan fem år tillbaka.

– Men när jag trodde att hierarkin slutade på beställarsidan, upptäckte jag ytterligare en nivå där BIM och digitalisering som bäst kan göra nytta, berättar Adam.

Verktyget som hjälper byggbranschen att bli mer effektiv

Ett av Adams stora bidrag till byggbranschen är hans nyfikenhet och engagemang för att ständigt vidareutveckla BIM. Enkelt förklarat är BIM (bygginformationsmodellering) en teknik som använder datorprogram för att skapa en virtuell modell av hela byggprojektet, från grunden upp till taket. Modellen innehåller information om alla delar i byggnaden, som exempelvis material, storlek, placering och funktion.

– Genom att använda BIM kan arkitekter, ingenjörer och entreprenörer se hur hela byggprojektet ser ut innan det faktiskt byggs. Det gör det möjligt att identifiera problem och göra ändringar innan bygget börjar, vilket sparar tid och pengar. På så sätt kan man tänka på BIM som en digital ritning som hjälper byggbranschen att bygga bättre och mer effektivt, förklara Adam.

Adam har själv fortsatt att engagera sig i BIM och delta i debatten för att han tror starkt på potentialen i att använda konceptet för att förbättra byggprocessen och skapa bättre, mer hållbara byggnader. Han betonar att han även haft förmånen att få stöd från kollegor och mentorer som har uppmuntrat honom att fortsätta utvecklas. Hans nyfikenhet och önskan att lära sig mer har också varit en viktig faktor som har drivit honom att fortsätta.

BIMpodden sprider nya perspektiv om BIM-konceptet

Adam driver sedan några år BIMpodden och har genom den gjort sig ett namn som visionär och något av en BIM-entreprenör. Adam har alltid haft ett eget driv vad gäller sin egen kompetensutveckling. När han fick ett mycket komplext uppdrag kom idén om att starta en podd. BIMpodden blev hans verktyg för att lära sig nya saker och han fick möjlighet att sitta i timmar med de bästa inom branschen.

– Det var som att jag var tillbaka i skolbänken igen, men med den stora skillnaden att mina lärare nu blev mina privatlärare. Även om podden nu funnits i fem år använder jag den fortfarande som en källa till kunskap.

Adam tror på vikten av att komma med nya idéer och perspektiv för att utveckla branschen. BIMpodden är ett sätt att nå ut till andra som vill få inspiration.

Vikten av att våga göra fel och bli kritiserad

Många ger upp på vägen på grund av rädsla för att göra fel eller bli kritiserade, menar Adam. Men det är viktigt att komma ihåg att alla har något att bidra med. Det är genom att våga uttrycka sig och delta i debatten som man kan påverka och verkligen göra skillnad.

– Det är lätt att tänka att ens egna idéer eller åsikter inte är tillräckligt bra eller att man inte är tillräckligt insatt i ämnet för att delta i debatten. Detta kan leda till att man känner sig osäker och rädd för att uttrycka sig. Samtidigt är det också vanligt att det finns starka åsikter och polarisering i debatten, vilket kan göra det svårt att delta utan att hamna i konflikt med andra. Att komma med nya idéer och perspektiv kan bidra till att bredda diskussionen och öppna upp för nya lösningar.

Adam påpekar att det också är viktigt att komma ihåg att det är okej att göra fel och att bli kritiserad. Det är genom att ta till sig feedback och lära sig av sina misstag som man kan utvecklas och förbättra sig själv och sina idéer.

– Mitt råd är att inte låta rädsla hindra dig från att delta i debatten och komma med nya idéer. Var öppen för feedback och var beredd på att lära dig av dina misstag. Genom att våga ta steget och delta kan du bidra till att forma samhället och göra skillnad.

Relaterade artiklar