“Vi har ett superbra team på plats nu!”, Lena Winbladh, fastighetschef på Svenska kyrkan Malmö Pastorat

Lena Winbladh, fastighetschef, Svenska kyrkan Malmö Pastorat

Svenska kyrkan Malmö Pastorat var i behov av en projektledare till fastighetsavdelningen och Fasticon fick möjlighet att hjälpa till. “Vikten av ett bra team är ovärderligt och jag har nu ett superbra team på plats”, säger Lena Winbladh, fastighetschef och rekryterande chef.

Hur är det att arbeta hos er, varför ska man välja er som arbetsgivare?

– Det är ett mycket omväxlande och roligt arbete, både vad gäller arbetsuppgifter och fysiska miljöer. Vi arbetar med allt från akut hantering till att långsiktigt sköta om byggnader som ska hålla i evighet. Svenska kyrkan är en förtroendemannastyrd organisation och även det är intressant att få inblick i om man inte redan har den erfarenheten sedan tidigare.

Vad är viktigt för er vid en rekrytering?

– Viktigt för oss vid en rekrytering är självklart att personen som ska anställas har rätt bakgrund i form av erfarenhet eller utbildning utifrån tjänstens karaktär. Men också att man har lätt för, och tycker det är roligt, att möta många olika sorters människor inom olika professioner. Det är även viktigt att kunna och vilja arbeta självständigt med stort personligt ansvar, naturligtvis inom medföljande befogenheter för rollen.

Lena ger extra tyngd i att det är viktigt att rekrytera personer som verkligen är bra på att kunna bemöta olika typer av människor, just med tanke på den verksamhet man bedriver och den organisation Svenska kyrkan är med dess värderingar.

I de fallen ni tar hjälp av ett rekryteringsföretag, vad är det ni främst ser att rekryteringsföretaget ska bidra med, vilket värde ger det er? 

– Stora värden för oss ligger i att ni som rekryteringsföretag gör en grov sållning bland kandidaterna och i ert nätverk. Jag har använt er för rekrytering av projektledare men vi har också provat att annonsera själva, och där blir det väldigt tydligt att en tyngdpunkt ligger i urvalet av kandidater. Det gör att vi sparar mycket tid. Kandidaturvalet blir mer träffsäkert när vi använt oss av er som rekryteringsföretag.

Hur har du upplevt samarbetet med Fasticon?

– Jag har bara positivt att säga om Fasticon, vi är mycket nöjda med rekryteringen av projektledare som ni hjälpt oss med. Som fastighetschef är jag jättenöjd med hur fastighetsavdelningen ser ut idag. Vikten av ett bra team är ovärderligt och jag har nu ett superbra team på plats!


Om fastighetsavdelningen inom Svenska kyrkan i Malmö

Fastighetsavdelningen är en av stödfunktionerna inom Svenska kyrkan Malmö. De ansvarar för drift, underhåll och investeringar inom pastoratets byggnader. Fastighetsavdelningen utgörs av fastighetschef, projektledare med olika spetskompetenser inom områdena bygg, arkitektur, VVS och förvaltning, byggnadsantikvarie, fastighetstekniker, drifttekniker samt lokalvårdare och markarbetare.

Malmö Pastorat delar gräns med Malmö kommun och är ensamma i sitt slag med totalt sex församlingar. I Malmö Pastorat finns strax över 100 byggnader, varav 23 kyrkor och 8 kapell. Resterande byggnader är väldigt varierade – det finns allt från redskapsskjul och garage till kontorslokaler. Åldern på byggnaderna varierar mycket och byggnadsuppförandena sträcker sig från medeltiden till 1900-tal.

 

Vill du veta mer? Kontakta Sara Backlund

Affärsområdeschef Bemanning & Rekrytering

sara.backlund@fasticon.se 073-415 43 14

Vill du också få tillgång till träffsäkra kandidaturval?

Relaterade artiklar