”Fasticon var räddningen!” enligt Patricia på Kalmarhem

Patricia Walla Stålbrand

Med visionen att bidra till att Kalmar ska vara den tryggaste och mest hållbara kommunen i Sverige har Kalmarhem stora visioner som de arbetar engagerat för att nå. Som ett bolag med stort samhällsengagemang behövs rätt person på rätt plats i organisationen. När tre nya förvaltare skulle anställas och tiden var knapp tog man rekryteringshjälp av Fasticon. "Att lägga rekryteringsarbetet i Fasticons händer kändes tryggt", enligt Patricia Walla Stålbrand, boservicechef på Kalmarhem.

Stort samhällsengagemang kombinerat med en familjär stämning

Kalmarhem har sedan 1950 arbetat för att hjälpa kalmarborna med hållbara och långsiktiga boenden och lokaler. Idag arbetar cirka 70 medarbetare inom olika yrkesområden på det allmännyttiga bostadsbolaget. Något som kännetecknar Kalmarhem och medarbetarna är det stora samhällsengagemanget, deras strävan efter att ligga i framkant vad gäller hållbarhet – och att ha roligt tillsammans på jobbet!

Som Kalmars största bostadsbolag äger Kalmarhem 5 300 bostäder som de, hyr ut förvaltar och utvecklar i 21 områden. Kunderna erbjuds allt från nyproduktion till charmiga äldre fastigheter.

Det ska vara kul att gå till jobbet på Kalmarhem!

Att arbeta på Kalmarhem innebär en trygg arbetsplats där medarbetarna får stor frihet under eget ansvar. Något som gör att många upplever sina jobb som fria och utvecklande, utifrån Patricias erfarenhet när hon pratat med sina kollegor.

– Vi som har ledande roller arbetar engagerat för att medarbetarna ska tycka det är roligt att komma till jobbet varje dag. Det gör vi genom att aktivt verka för en bra arbetsmiljö med härlig energi och en familjär känsla.

Patricia säger med eftertryck och ett stort leende att hon trivs mycket bra på Kalmarhem och upplever mycket glädje tillsammans med kollegorna.

Inte alltid lätt att hitta rätt

När Kalmarhem ska rekrytera lägger de ner mycket tid och engagemang för att knyta an rätt personer, berättar Patricia. Då medarbetarna hos Kalmarhem ansvarar över, och besöker, människors hem är det viktigt att kunderna känner förtroende för dem.

– Vi söker människor som har god social kompetens, vill bidra till positiva möten och skapa en bra energi bland såväl kunder som kollegor. De behöver även ha förmågan att kunna förmedla budskap på ett lättförståeligt och pedagogiskt sätt till våra kunder.

Medarbetarna behöver ha både de sociala kunskaperna och engagemanget kombinerat med skickliga yrkeskunskaper, förtydligar Patricia. Något som kan vara komplext att hitta i en och samma person i samband med en rekrytering.

Tre härliga kollegor på ingång

Kalmarhem är ett bolag där det händer många spännande saker. Ibland räcker inte tiden till för att sköta de tidskrävande rekryteringarna inhouse. Därför valde Kalmarhem att anlita Fasticon för att få extern hjälp med rekryteringsprocesserna, som  agerade rådgivande längs med vägen. Samarbetet resulterade i att det snart börjar tre nya fastighetsförvaltare i Patricias team.

– Anledningen att vi valde Fasticon var att vi hört mycket bra om er och att ni har goda meriter. Vi förstod att Fasticon verkligen förstår branschen och yrkesrollerna inom den. Sedan får jag lov att erkänna att det kostade en peng, men å andra sidan är det betydligt dyrare med en felrekrytering. Vi upplevde det som välinvesterade pengar för att få rätt personer på plats direkt. Fasticon var räddningen! säger Patricia.

Att lägga rekryteringsarbetet i Fasticons händer kändes tryggt och Patricia och hennes kollegor kunde fokuserat arbeta med det de behövde lägga tid på i sin arbetsvardag. Parallellt med dagliga arbetet genomfördes regelbundna avstämningar med Fasticon för att stämma av kandidater och riktning i processen. Patricia berättar att samarbetet med Fasticon höll genomgående hög kvalitet.

– Att på egen hand hitta nya förvaltare så snabbt med ett sådant trygghetspaket hade blivit svårt. Uppföljningarna var regelbundna och återkopplingen var mycket bra efter varje steg i processen. Fasticon var även snabba på att korrigera och ”styra om oss” utifrån hur förutsättningarna ändrades längs med vägen. I och med att Fasticon har ett så stort branschnätverk hittade ni intressanta kandidater och kunde nå ut till dem på ställen där vi själva inte har möjlighet.

Patricia avrundar med att tillägga:

– Fastighetsförvaltarna som ska börja hos oss känns klockrena och jag ser så mycket fram emot att få ombord våra nya kollegor!

Vill du veta mer? Kontakta Sara Backlund

Affärsområdeschef Bemanning & Rekrytering

sara.backlund@fasticon.se 073-415 43 14

Kan vi hjälpa dig att också frigöra tid?

Relaterade artiklar