Ägare och styrelse med samhällsbyggnadskompetens

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) är majoritetsägare i Fasticon AB. Byggmästarens rötter finns i den bygg- och fastighetsverksamhet som bolagets huvudägare Mikael Ahlströms farfars far Anders J Ahlström startade 1895 i Skåne. Övriga ägare utgörs av styrelseledamöter och ledande befattningshavare. Fasticon är specialister på kompetensförsörjning och styrelsen består av fem ledamöter med stark förankring inom samhällsbyggnadssektorn.

Styrelseordförande:

Tomas Bergström, vd Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ.)

Ledamöter:

Kajsa Rosén, affärsområdeschef Transportation på AFRY och tidigare chef inom Trafikverket.

Per Berggren, ordförande i Castellum, investerare och tidigare vd på ett flertal fastighetsbolag.

Ola Gunnarsson, vd Aspia och tidigare vd på konsult- och industribolag inom samhällsbyggnad.

Michael Wandy Karlsson, ordförande i SOS Barnbyar, entreprenör och advokat.