Tack för ett riktigt bra 2021!

Henrik Olsson

Vilket år det har varit! Med endast en kort tid kvar av detta intensiva år kan vi återigen konstatera att hårt arbete ger resultat. Fasticon är starkare än någonsin och vi har förmånen att få hjälpa allt fler kunder inom samhällsbyggnadssektorn att attrahera, utveckla och behålla rätt kompetens.

Kompetensförsörjning i ständig utveckling

Inom våra tre affärsområden bemanning, rekrytering och utbildning har vi allt fokus på att skapa värde för både människor och organisationer.

Runt om i Sverige har vi rekordmånga konsulter på uppdrag ute hos våra kunder. Dessutom har vi tecknat flera nya ramavtal och börjat leverera med många nya chefs- och specialistroller. Samtidigt har vi med bibehållen kvalitet ökat både vår snabbhet och flexibilitet.

Efterfrågan på rekryteringstjänster ökar markant och vi arbetar nu än mer med chefsrekryteringar. Vi har även effektiviserat och digitaliserat vår kompetensbaserade rekryteringsprocess ytterligare.

Det livslånga lärandet är viktigare än någonsin och de digitala läraktiviteterna ger ökade möjligheter. Det märks verkligen att allt fler förstår att kontinuerlig utbildning är avgörande för både individer och organisationers konkurrenskraft. Vi har flera unika koncept och anlitas allt oftare för långsiktiga samarbeten tillsammans med kunderna.

Vi har bara börjat! 

Jag är verkligen stolt över att vara en del av ett dedikerat team i framkant och det vi har åstadkommit tillsammans. Vår kultur och medarbetarnas starka engagemang är helt avgörande för långsiktig framgång, och vår resa har bara börjat.

Vi strävar efter ständig förbättring och arbetar hårt för att även fortsättningsvis vara samhällsbyggnadssektorns främsta kompetenspartner. Tack alla medarbetare, intressenter och kunder som gör det möjligt. Nu ser vi fram emot att utvecklas ytterligare tillsammans med er och önskar ett framgångsrikt 2022!

God Jul och Gott Nytt År! 
Henrik

Relaterade nyheter