Fasticon kvalitetsauktoriserade medlemmar i Almega

Fasticon är stolta över att vara kvalitetsauktoriserade medlemmar i Almega Kompetensföretagen. Kvalitetsauktorisationen innebär en kvalitetsstämpel på att Fasticon är en seriös och etisk aktör. Samtidigt visar auktorisationen även att våra kunder, kandidater, konsulter och anställda kan känna sig trygga med oss både som leverantör och arbetsgivare.

Som kvalitetsauktoriserade medlemmar har Almega Kompetensföretagen säkerställt att Fasticon uppfyller de höga krav som ställs av såväl branschen som näringslivet.

Kraven för auktorisation innebär bland annat att Fasticon följer Almega Kompetensföretagens etiska regler, innehar kollektivavtal, tillämpar kompetensföretagens bestämmelser, att personer i ledande ställning har genomgått Kompetens­företagens särskilda auktorisations­utbildning,  tillämpar allmänna leveransvillkor, har tecknat ansvarsförsäkring samt genomgår auktorisationsnämndens årliga granskning.

Kvalitetsauktorisationen kontrolleras och utfärdas av Almega Kompetensföretagen. Auktorisationen gäller tills vidare och revideras regelbundet.

– Jag är stolt över de värden Fasticon erbjuder sina intressenter, och nu med denna auktorisation befäster vi ytterligare vår position som samhällsbyggnadssektorns kvalitets- och marknadsledande kompetenspartner, säger Henrik Olsson, VD och koncernchef på Fasticon.