Ett år av förändring

Henrik Olsson

När Henrik Olsson tillträdde som vd och koncernchef för ett år sedan hade han tydliga visioner om Fasticons riktning framöver och höga ambitioner att leda ett bolag i framkant. Bara någon månad efter att Henrik tillträtt sin tjänst kom prövningar från oväntat håll som ingen hade kunnat förutse. Med sina tidigare erfarenheter från stora förändringsresor menar Henrik att osäkerhet och nya möjligheter går hand i hand. Något han vidhåller när nu ljuset anas på andra sidan och Henrik summerar det senaste årets lärdomar och händelser, samtidigt som han blickar framåt.

Nu har du varit ett år på Fasticon, blev det som du trodde?

Jag skulle säga både ja och nej. Det blev som jag trodde utifrån hur affären ser ut, vilken typ av kompetens vi erbjuder våra kunder och vad vi ska uppnå i stort. Men som för så många andra organisationer ställde pandemin mycket på sin spets och förändrade sådant som vi tidigare tagit för givet. Sammanfattningsvis har vi nog genomfört tre års förändringsarbete på de tolv månader jag varit här. Jag brukar säga att osäkerhet och möjlighet går hand i hand. Det här året har vi tillsammans varit duktiga på att fokusera just på möjligheterna trots den obehagliga situation som världen befinner sig i.

Vilka lärdomar har du dragit av det senaste årets händelser?

Att prioritera, förenkla och sedan genomföra de beslut som ger mest effekt. Det är också av yttersta vikt att hela tiden kommunicera  och peka ut en tydlig riktning vart man är på väg tillsammans. Dessa är några lärdomar jag tagit med mig redan från tidigare erfarenheter, men som bekräftats ytterligare det gångna året.

Jag skulle också säga vikten av att tänka till innan man agerar – om man inte stressar upp sig även om läget är kritiskt ökar chanserna att man inte bara gör sakerna rätt, utan även gör rätt saker.  Med kallt huvud och varmt hjärta fattar man rationella beslut samtidigt som empatiska och humana aspekter kan vägas in i  beslutsfattandet.

Hur har de senaste årets utvecklingsarbete underlättat för kunderna?

Det senaste året har vi renodlat och effektiviserat våra affärsområden och processer. Numera arbetar vi specifikt med bemanning, rekrytering och utbildning inom samhällsbyggnadssektorn. Idag kan vi därför  leverera samma höga kvalitet som tidigare, men betydligt snabbare. Det innebär framför allt att vi frigjort tid för att kunna bygga och underhålla relationer med våra kunder, och därmed förstå deras utmaningar och hur vi kan hjälpa dom på deras framgångsresa.

När du blickar framåt, vilka är Fasticons styrkor?

Under ett år präglat av kris myntade vi internt ett nytt motto, #tillsammans. Utifrån det har vi byggt en stark kultur och svetsats samman i dessa utmanande tider. Självklart måste en kultur ständigt underhållas, men Fasticon har verkligen en speciell kultur med stark värdegrund sprungen ur en gemensam vilja att skapa värde tillsammans!

Hur ser du på samhällsbyggnadssektorn i stort och kompetensförsörjningen framöver?

Inte bara samhällsbyggnadssektorn utan även samhället i stort har behov av mer kompetens. Enligt World Economic Forums senaste rapport behöver hälften av alla anställda i världen nya färdigheter de kommande 5 åren.

De förändringar vi upplevt under 2020 med markant ökning av arbete från hemmet har också lett till en större flexibilitet i samhället, samtidigt som miljön även påverkats positivt. Det tror jag att vi kommer ta med oss som framöver för en fortsatt bättre balans på flera plan. Men vi behöver också träffas i fysiska möten för kreativa flöden och samverkan. Ingen vet exakt vad som kommer hända framöver. Med det sagt är jag övertygad om att vi inte kommer gå tillbaka till hur det var tidigare, utan till ett nytt normalläge, och i detta nya normala kommer samhällsbyggnadssektorn vara av central betydelse.

Vart vill du rikta ditt fokus det kommande året?

Fasticon har nu en effektiv verksamhet och stabil grund för vår fortsatta utvecklingsresa. Vi ska därför dra nytta av vårt starka momentum och fortsätta skapa värde för våra kunder.

Relaterade nyheter