Det här med balansen…

Henrik Olsson

”Livet är som att cykla. För att behålla balansen måste man röra sig”. I alla fall om man ska tro Albert Einstein som lär ha uttryckt dessa enligt min mening kloka ord.

För visst handlar mycket i livet om balans? I media ser vi dagligen globala exempel på behovet av balans - mellan länder, mellan inflation och ränteökningar eller mellan klimatet och människans beslut. Den som tar och behåller initiativet brukar oftast bäst kunna hålla balansen.

I affärsvärlden är nationalekonomins klassiska tes om utbud och efterfrågan ett tydligt exempel på marknadens strävan efter jämvikt. För oss på Fasticon handlar balansakten ofta om just dessa två komponenter. Som samhällsbyggnadssektorns kompetenspartner behöver vi alltid kunna erbjuda både det marknaden efterfrågar idag, och det som kommer efterfrågas imorgon. Därför rör vi oss konstant framåt inom våra områden.

På det personliga planet behövs förstås också balans, exempelvis mellan utmaning och trygghet, social samvaro och egen tid eller anspänning och vila. De flesta är väl medvetna detta, ändå har många av oss kanske svårast att uppnå just denna jämvikt när arbetsveckorna rullar på likt vågor mot stranden. Ibland tänker jag dock att det kanske ska vara så, att vi människor behöver kämpa under längre perioder för att verkligen uppskatta ledighet och vila. Dessutom är det inte bekvämlighet utan strävan som leder till utveckling.

Efter ett första halvår fyllt av vågskålens ena sida är det alldeles snart dags att för en tid fokusera på den vågskål som är fylld av återhämtning, vila och reflektion. Själv väljer jag att tolka Einstein bokstavligen och kommer som vanligt att röra mig mycket i naturen för att återfå balansen.

Med detta vill jag tacka alla engagerade balanskonstnärer för imponerande insatser och önska er alla en riktigt härlig och välbalanserad sommar!

Henrik

Relaterade nyheter