Sök

BFAB först ut med digitalt valideringspaket för fastighetstekniker

Från en bärkraftig produktidé har det marknadsanalyserats, lokaliserats leverantörer, anlitats föreläsare, producerats och optimerats… Och nu är slutprodukten lanserad! Göran Näslund och Michael Österberg på BFAB är två av hjärnorna bakom Certifierad fastighetstekniker enligt FAVAL, det enda kompletta och helt digitala utbildningskonceptet kopplat till FAVAL-validering i fastighetsbranschen.

goran_micke_some_1200x627.jpg

Göran Näslund och Michael Österberg

Ett uppskattat och välanvänt valideringsverktyg

FAVAL är det unika valideringsverktyget som används för att validera fastighetsbranschens yrkesroller. Valideringen används för att kartlägga, kvalitetssäkra och utveckla rätt reell kompetens. FAVAL har utvecklats av fastighetsbranschen i samarbete med Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd. BFAB är det marknadsledande ackrediterade testcentret och erbjuder både valideringsmöjligheter och tillhörande utbildningar.

– BFAB är det enda testcentrumet som är helt komplett. Det vill säga att vi kan validera samtliga yrkesroller som Fastighetsbranschens utbildningsnämnd har skapat valideringsmöjligheter för, säger Göran Näslund, utbildningsansvarig på BFAB.

Erfarenhet skapar insikt och konkurrenskraft

På BFAB är det Göran Näslund, utbildningsansvarig och Michael Österberg, testledare inom FAVAL samt digital utvecklare som ansvarar för FAVAL-erbjudandet. Duon har under hela sin karriär arbetat för att utveckla fastighetsbranschen på olika sätt.

När det kommer till FAVAL har Göran verkligen varit med redan från starten. Han var en av deltagarna när representanter för fastighets- och utbildningsbranschen för tio år sedan sammanstrålade med Fastighetsbranschens utbildningsnämnd. Ett möte som konstaterade att det framöver skulle saknas kompetens inom branschen och att utbildningsväsendet inte räckte till. Inom t.ex. sjukvården och industrin hade validering visat sig vara effektivt. Den insikten resulterade i embryot till FAVAL.

Från komplett testcenter till unikt utbildningskoncept

FAVAL har utvecklats kontinuerligt och många stora och välrenommerade bolag inom fastighetsbranschen har använt det med framgång för att kvalitetssäkra sin kompetens. Däremot har det varit svårt för beställarna att på ett smidigt och förutsägbart sätt fylla de kunskapsluckor som synliggjorts genom valideringen.

– Vi är nu först på marknaden med att erbjuda samtliga moduler i ett digitalt komplett tids- och priseffektivt utbildningspaket för validering av Fastighetstekniker, berättar Göran.

Michael nickar och fyller i:

– Vi såg ett stort hål på marknaden som behövde täppas igen och vi hade resurserna för att snabbt få idén att växa till en bra produkt i samråd med andra aktörer i branschen.

Utbildningsprogrammet har utvecklats med stöd från ett kompetent produktionsteam och föreläsare med god förankring inom fastighetsbranschen. Det digitala utbildningsprogrammet är ett unikt komplement till valideringsprocessen och praktiskt för både beställarna och de yrkesproffs som valideras.

Digitala utbildningsmoduler som utvecklats av och med branschen

BFAB:s unika och helt digitala utbildningsprogram innehåller elva moduler där validanten (den som genomför valideringen) enkelt kan dyka in i valfri modul för att komplettera sina individuella kunskapsluckor. Utbildningsprogrammet motsvarar SeQF:s (Sveriges referensram för kvalifikationer för livslångt lärande) klassificeringar för gymnasie- , yrkeshögskole- och högskolenivå, beroende på vilken yrkesroll som ska valideras.

– Vi har sedan tidigare ett stort och brett nätverk med goda branschkunskaper som har nyttjat under processens gång. Till exempel har kompetenta branschpersoner intervjuats för att klargöra vilken nivå utbildningen ska vara på utifrån branschens behov, berättar Göran.

Flertalet av de som blev intervjuade fick även testa på betaversioner av de prov som validanterna ska utföra så att Göran och Michael skulle förstå på vilken nivå som kunskapskraven skulle läggas.

– Konceptet växte fram längs med vägen. 2019 kunde vi erbjuda digitala delmoduler, det var ett viktigt steg på vägen. Arbetet fortlöpte sedan utifrån de kunskapsluckor som fanns hos flest validanter. Därifrån har vi byggt oss vidare i kunskapshierarkin steg för steg, och nu under våren 2021 har vi möjlighet att erbjuda ett helt koncept i digitalt format som uppfyller de kunskapskrav som ställs av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd. Det är verkligen en milstolpe som vi är stolta över att nå! säger Michael.

Valideringsprocessens olika steg

Kortfattat är valideringsprocessen uppbyggd utifrån en kompetenstrappa. Det första steget är att testa de teoretiska kunskaperna genom validering mot intyg. När validanten klarat det datorbaserade teoritestet får hen ett intyg som bevisar det teoretiska yrkeskunnandet. Därefter är validanten behörig att genomföra validering mot kompetensbevis och certifikat, det vill säga praktiska prov. De båda delarna påvisar sammantaget hela bredden av validantens kunskaper.

Göran och Michel menar att det är mer ofta än sällan som validanterna har kunskapsluckor som behöver fyllas på något sätt innan de blir godkända för både den teoretiska och praktiska delen. Orsakerna kan variera. Vissa har exempelvis fått jobb för att de är duktiga och kunniga, men självlärda och därmed saknas viss formell kompetens. Andra utbildade sig för länge sedan och har inte haft eller fått möjlighet att kompetensutvecklas längs med vägen. Genom en validering synliggörs dessa kunskapsluckor tydligt och validanten kan därefter fylla på med den kunskap som saknas, för att slutligen få ett bevis på sin yrkesmässiga kompetens.

Alla vinner på kompetensbevis

Kompetensbevis är en vinst för både individen och företaget. Fördelarna är många när en arbetsgivare validerar sin personal. Man kan säkerställa att personalen har den kompetens som krävs för respektive yrkesroll, oavsett tidigare utbildningsbakgrund eller arbetslivserfarenhet. Med rätt kunskap har medarbetarna även bättre förutsättningar att göra rätt val i arbetsvardagen och därmed bidra till bland annat nöjdare kunder, ökad säkerhet och sänkta kostnader. Att ha en personalstyrka med kompetensbevis kan också vara en stor konkurrensfördel, exempelvis vid upphandlingar. Validering bidrar dessutom till en kvalitetssäkring av branschen i stort samt ett starkare arbetsgivarevarumärke.

 

 

Här kan du läsa mer om BFAB:s FAVAL-erbjudanden.

Vill du veta mer? Kontakta Göran Näslund

Testledare FAVAL

goran.naslund@bfab.se 076-540 07 66

Cookies kommer ihåg vem du är så att du kan få en bättre upplevelse. Genom att använda denna hemsida eller stänga denna ruta godkänner du cookies. Läs mer om cookies här.