Om Fasticon


Fasticon är specialister på kompetensförsörjning inom samhällsbyggnadssektorn. Vi hjälper våra kunder att förstärka sina organisationer genom att attrahera, utveckla och behålla rätt kompetens. Det gör vi genom att utbilda, rekrytera och hyra ut yrkesverksamma som bidrar till värdeskapande samhällsbyggnad. Kunderna finns över hela Sverige och vi utgår från kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.


En koncern med starka varumärken

I Fasticon-koncernen ingår Fasticon, STF Ingenjörsutbildning och BFAB.

Fasticon matchar uppdragsgivare och kandidater oavsett om det gäller rekrytering, karriärväxling, kompetensanalys, interim- eller bemanningsuppdrag.

STF erbjuder vi kurser och utbildningar för yrkesverksamma inom teknikdrivna företag, där huvudfokus är elsäkerhet, för medarbetare inom elproduktion och eldistribution. Föreläsarna är specialister med gedigen erfarenhet och stark förankring i näringslivet.

BFAB erbjuder ett brett utbud av öppna och företagsanpassade utbildningar för yrkesverksamma inom bygg- och fastighetsbranschen. Föreläsarna kommer från näringslivet och har lång erfarenhet inom sina respektive områden.

Vi värnar om din integritet och för oss är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Läs mer om vår integritetspolicy här.


Alla har rätt kompetens

Vår vision – att alla ska ha rätt kompetens – är en drivkraft och en riktning för vår verksamhet. Visionen ger oss energi att göra det vi är bäst på – att hjälpa våra uppdragsgivare, kandidater och utbildningsdeltagare till långsiktigt värdefulla relationer. Vi förser samhällsbyggnadssektorn med kompetens för en värdeskapande samhällsbyggnad.

Vi är samhällsbyggnadssektorns kompetenspartner och vår mission är att utveckla människor och organisationer.


Fasticons historia

Fasticon-koncernen har en stark verksamhetskoppling till fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation Fastigo och namnet Fasticon AB härstammar från Fastigo konsult AB. Under 2003 bytte bolaget namn till Fasticon AB då verksamheten riktades mot fastighetsbranschen och till viss del byggbranschen. År 2007 startades systerbolaget Fasticon Kompetens med uppdraget att bli fastighetsbranschens ledande kompetenspartner och rådgivare. Sedan dess har vi blivit utnämnda till Gasellföretag tre gånger. Förvärvet av utbildningsbolagen STF Ingenjörsutbildning och BFAB genomfördes 2018 och är ett led i målet om att vara den marknadsledande kunskapsaktören för hela fastighet- och samhällsbyggnadssektorn.


Ägare och styrelse med samhällsbyggnadskompetens

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) är majoritetsägare i Fasticon AB. Byggmästarens rötter finns i den bygg- och fastighets-verksamhet som bolagets huvudägare Mikael Ahlströms farfars far Anders J Ahlström startade 1895 i Skåne. Övriga ägare utgörs av styrelseledamöter och ledande befattningshavare. Fasticon är specialister på kompetens-försörjning inom samhällsbyggnadssektorn och styrelsen består i nuläget av fem ledamöter.

Styrelseordförande:

Tomas Bergström, vd och koncernchef Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ.). Tidigare bl.a. Sen Exec VP OptiGroup, vd för Textilia och vd för Ocay.

Ledamöter:

Per Berggren, styrelseledamot i Castellum, Slättö Förvaltning AB och SSM Holding AB. Tidigare vd för Hemsö Fastighets AB, vd för Jernhusen AB, affärsområdeschef på Fabege AB (publ.), vd för Drott Kontor AB.

Ola Gunnarsson, vd Aspia. Tidigare vd SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ.), vd för Motum AB och Affärsområdeschef på ISS Facility Services AB.

Michael Karlsson, investerare. Ordförande i SOS Barnbyar. Tidigare delägare och advokat på Mannheimer & Swartling.

Andreas Lindenhierta, CFO Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ.). Tidigare Financial Manager på Solhagagruppen.


Ledning

Fasticons ledningsgrupp består av en koncernledning. Kontaktuppgifter hittar du under koncernledning.


Kunder - ett urval


Samarbetspartners

Vi har tillsammans med If tagit fram en försäkring för våra konsulter. Försäkringen är till för dig inom fastighetsbranschen och är skräddarsydd efter dina behov. Läs om försäkringen här.Kontakta oss på mail info@fasticon.se, telefon 08-556 706 00.


© Fasticon AB 2019

Kontakta oss på mail info@fasticon.se, telefon 08-556 706 00.


© Fasticon AB 2019