Det vinner du på att använda tester när du rekryterar

Det behöver inte vara den med tyngst cv som är bäst lämpad för jobbet. Genom att använda arbetspsykologiska tester vid rekryteringsprocesserna blir det enklare att få fram vilka av de sökande som har rätt egenskaper utifrån den satta kravprofilen. Du undviker därmed att missa de finaste guldkornen!

Inga tester är hundraprocentiga

Att använda arbetspsykologiska tester är ett arbetssätt för att undvika fördomar, både medvetna och omedvetna, och öka chanserna för att samtliga kandidater blir bedömda utifrån samma villkor. Tester kan dock aldrig vara hundraprocentiga, men det är å andra sidan inte intervjuer, referenstagning eller din magkänsla heller. Tester handlar om sannolikhet. Därför är det viktigt att arbeta fram en process som med högsta möjliga sannolikhet kan urskilja de bäst lämpade kandidaterna i rekryteringsprocessen.

Tidiga tester ger goda möjligheter för en objektiv bedömning

När man endast utgår från ett cv är det svårt att få en korrekt bild av kandidaten. Det är lätt att skriva att man till exempel är ambitiös, strukturerad och nyfiken – men vad döljer sig egentligen bakom orden? Genom att använda tester tidigt i en rekryteringsprocess får rekryteraren ett bra underlag för att synliggöra kandidaternas personlighet och kompetens för att därefter objektivt kunna välja ut vilka som är bäst lämpade för tjänsten. Resultaten gör att rekryteraren kan få fram vilka kandidater som bäst matchar kravprofilen, utifrån kandidaternas kompetens.

Viktigt att testerna vilar på vetenskaplig grund

Rekrytering är svårt och utmaningarna är många. Vilken information ska man bygga på, och hur ska man kvalitetssäkra kandidaterna på bästa sätt? Väljer man att använda personlighetstester som ett urvalsmoment behöver man välja tester som har en vetenskaplig grund och därmed gör testet lämpligt för urval. Idag finns det flera internationella standarder för arbetspsykologiska tester. De är framtagna i samarbete med forskare och säkerställer en bra grundbedömning.

Välj rätt tester med hög tillförlitlighet

Fel sorts tester skapar stor risk för att bedömningen blir felaktig. Detta kan i sin tur leda till att felaktiga beslut fattas i urvalsprocessen och därmed att det inte är de bäst lämpade kandidaterna som selekteras fram bland de sökande. Det är därför mycket viktigt att de tester du väljer att använda har hög tillförlitlighet. Om du inte vet vilken typ av tester som är lämpliga att vända i er rekryteringsprocess kan man exempelvis vända sig till ett rekryteringsföretag med professionella och utbildade rekryteringskonsulter för rådgivning.

7 fördelar med att använda arbetspsykologiska tester

Så vilka är fördelarna med att använda tester när du ska rekrytera?

1. Du hittar rätt matchningar enklare

Personlighetstest underlättar för att matcha rätt person med rätt tjänst. Att endast utgå från cv:t och hur personen presterar vid arbetsintervjun visar inte hur väl han eller hon kommer att prestera i framtiden.

2. Du sparar tid

Testerna besparar både er och kandidaterna mycket tid, då rekryteringsprocessen blir mer effektiv.

 3. Smidigt för de sökande

De allra flesta tester idag skickas via länk och kan genomföras var och när det passar kandidaten bäst.

4. Alla kandidater får samma möjlighet

Då kandidaterna genomför samma tester får alla samma möjlighet att oavsett bakgrund visa på sin kompetens.

5. Ökad trivsel och mindre sjukfrånvaro

Genom att kunna matcha kandidaternas kompetens och personliga egenskaper mot t.ex. arbetssätt och företagskultur minskar risken för felrekryteringar. Detta leder i sin tur till ökad trivsel och mindre sjukfrånvaro.

6. Du öppnar upp för mer objektiva bedömningar

Subjektiva åsikter och fördomar kommer alltid att smyga sig in när du läser igenom och sorterar bland ansökningarna. Testerna öppnar upp för ett mer objektivt och faktabaserat utgångsläge.

7. Förenklar tydlig återkoppling

Genom informationen du får via testerna kan du ge en djupare, mer konkret och tydlig återkoppling. Detta brukar uppskattas oavsett om kandidaten går vidare eller ej.

Relaterade artiklar